Reisekategori Korttidsreiser

Følgende vaksiner bør oppfriskes: Difteri, Stivkrampe, Polio og Kikhoste dersom det er gått mer enn 10år siden sist.

Andre vaksiner: Hepatitt A. Hepatitt B bør vurderes.

Malaria: Det er anbefalt med malariamedisin Malarone eller Lariam (les viktig informasjon på denne siden) til hele området.

Viktig tilleggsinformasjon om Afrika

Oppdatert mars 2006 av Linda Horne Mæland - Centrum Vaksiner