Reisekategori Korttidsreiser

Følgende vaksiner bør oppfriskes: Difteri, Stivkrampe, Polio og Kikhoste dersom det er gått mer enn 10år siden sist.

Andre vaksiner: Hepatitt A. Hepatitt B bør vurderes.

Malaria: Store deler av Asia har malaria utenfor de mest besøkte by- og turistområder. Følgende malariamedisin anbefales til malariaområder på Fillipinene, Indonesia, Malaysia og Sri Lanka: Malarone eller Lariam (les viktig melding på denne siden).

Viktig tilleggsinformasjon om Asia utenom Midtøsten og Samveldestatene

Oppdatert mars 2006 av Linda Horne Mæland - Centrum Vaksiner