Reisekategori Korttidsreiser

Følgende vaksiner bør oppfriskes: Difteri, Stivkrampe, Polio og Kikhoste dersom det er gått mer enn 10år siden sist.

Andre vaksiner: Hepatitt A. Hepatitt B bør vurderes.

Malaria: Til Haiti og deler av Den Dominikanske Republikk kan det være aktuelt med malariamedisin Klorokin.

Viktig tilleggsinformasjon om Latin-amerika