Reisekategori Korttidsreiser

Følgende vaksiner bør oppfriskes: Difteri, Stivkrampe, Polio og Kikhoste dersom det er gått mer enn 10år siden sist.

Andre vaksiner: Hepatitt A, Gulfeber. Hepatitt B bør vurderes.

Malaria: Det er anbefalt med malariamedisin Malarone eller Lariam (les viktig melding på denne siden) til hele området under 1800moh. Nairobi og Kilmajaro er fri for malaria.

Viktig tilleggsinformasjon om Afrika

Oppdatert mars 2006 av Linda Horne Mæland - Centrum Vaksiner