Kategori Langtidsreiser og individuelle reiser

Følgende vaksiner bør oppfriskes: Difteri, Stivkrampe, Polio og Kikhoste dersom det er gått mer enn 10år siden sist.

Andre vaksiner: Hepatitt A, Hepatitt B, Tyfoid. Vaksine mot Japansk Encefalitt (hjernebetennelse) og Kolera bør vurderes.

Malaria: Det er ikke malaria i disse områder.

Viktig tilleggsinformasjon om Asia utenom Midtøsten og Samveldestatene

Oppdatert mars 2006 av Linda Horne Mæland - Centrum Vaksiner