Kategori Langtidsreiser og individuelle reiser

Følgende vaksiner bør oppfriskes: Difteri, Stivkrampe, Polio og Kikhoste dersom det er gått mer enn 10år siden sist.

Andre vaksiner: Hepatitt A, Hepatitt B, Tyfoid.

Malaria: Ved opphold på landsbygdområder nord i Argentina mot Bolivia og Paraguay er det anbefalt med malariamedisin Klorokin.

Viktig tilleggsinformasjon om Latin-Amerika

Oppdatert mars 2006 av Linda Horne Mæland - Centrum Vaksiner