I 2010 fikk mellom 3 og 5 millioner voksne og barn kolera. Cirka 120.000 døde. Norske turister blir også rammet.

Kolera er en akutt diarésykdom som forårsakes av bakterien vibrio cholerae. Typiske symptomer er plutselig og kraftig diaré, med grå, grumsete, blodig og luktfri avføring. Uttørring, lavt blodtrykk og forsuring av blodet utvikles raskt.

For personer med god helse er symptomene ofte mildere. En del tilfeller av turistdiare ved populære reisemål som nordmenn reiser til skyldes kolera.

Vanlig smittemåte er via forurenset vann som kan føre til store epidemier på kort tid. Et giftstoff som bakterien lager selv påvirker cellene i tynntarmens slimhinne, slik at det skilles ut store mengder vann og salter.

Kolera kan også smitte via mat. Man regner med at smittemåten i utviklingsland er via forurenset vann, mens mat er den vanligste årsaken i industriland.

WHO regner med at kun 5-10 prosent av alle smittetilfellene blir rapportert. Det skyldes trolig bevisst underrapportering og ulike definisjoner av kolera. Noen land melder kun tilfeller som er bekreftet i laboratorium, selv om langt flere samsvarer med WHOs definisjon av sykdommen.

Frykt for mindre turisme og handelsrelaterte sanksjoner kan være grunner til at en del land ikke rapporterer alle tilfeller. Det gjør det vanskelig å få god kontroll over verdens kolerasituasjon.

I en rapport fra WHO kommer det frem tre tiltak som kan begrense utbredelse av sykdommen:

• sikre verdens befolkning rent vann og gode sanitærforhold
• formidle kunnskap om smittemåter
• økt bruk av vaksinen mot kolera.

Videre er det viktig at helsemyndigheter i alle land utveksler informasjon om sykdommens forekomst slik at man aktivt kan bekjempe mikroben der den finnes.

Nordmenn som skal feriere i Syden kan beskytte seg ved å la seg vaksinere. Vaksineringen påbegynnes senest 14 dager for avreise. Under ferieoppholdet er det viktig å ha god håndhygiene og kjøpe drikkevann på flaske.

Kilder:
1. World Health Organization
2. Folkehelseinstituttet