Fra 1.juli 2006 inngår vaksine mot pneumokokker i det norske barnevaksinasjonsprogrammet. Det er flere grunner til dette.

- Pneumokokker er hovedårsaken til alvorlig sykdom hos små barn som hjernehinnebetennelse, lungebetennelse og blodforgiftning. Det har i de senere årene vært en gradvis økning av slike tilfeller.

- De fleste barna som rammes av alvorlig pneumokokksykdom, er tidligere friske barn uten kjente disponerende faktorer selv om barn med manglende miltfunksjon og de som tilhører andre. risikogrupper, har økt risiko for sykdom og alvorlig utfall.

- Vaksinasjon med pneumokokkvaksine kan bidra til å motvirke avtagende følsomhet for antibiotika blant pneumokokker.

- Vaksinasjon vil gi pneumokokkene færre tilholdssteder i befolkningen og derved færre sykdomstilfeller også blant dem som ikke er vaksinert.

Vaksine mot Pneumokokk - Prevenar

Denne vaksinen heter Prevenar og har vært på markedet i noen år. Den er laget mot de syv pneumokokktypene som oftest gir alvorlig sykdom hos barn under to år.

Vaksinen gir ingen beskyttelse mot sykdom som skyldes andre pneumokokktyper. Den beskytter heller ikke mot andre bakterier eller virus.

Vaksinen bli satt samtidig med kombinasjonsvaksinen mot difteri, stivkrampe, kikhoste, polio og Hib ved 3, 5 og 12 måneders alder. Dette vil medføre ett ekstra stikk for barnet hver gang. Hvis foreldre til barn født før 01.01.06 ønsker at deres barn skal ha vaksinen, må utgiftene dekkes av den enkelte.

Bivirkninger

Det er ikke forventet andre reaksjoner på denne vaksinen enn dem vi normalt ser etter vaksinasjon med kombinasjonsvaksinen så som rødhet på stikkstedet, lett feber og litt slapphet.

Kilde: Nasjonalt folkehelseinstitutt