Viktig tilleggsinformasjon om hele Afrika, for alle reisekategorier:

Malaria er et stort problem i Afrika, syd for Sahara. Her finnes den ondartede malariaformen falciparum. Malariamedisin Malarone eller Lariam (les viktig informasjon på denne siden) er anbefalt til malariaomdåer i Afrika. Det er viktig å dekke kroppen med klær, bruke myggnett og myggspray med 20 % DEET. Gravide anbefales å ikke reise til malariaområdene, da malaria er ekstra farlig både for mor og foster, men hvis det allikevel er nødvendig å reise, er det viktig å bruke malariamedisiner.

Gulfeber finnes i et belte ca. 15 grader syd og nord for ekvator. For reiser i dette området må du ha Gul feber-vaksine. Mange land krever gyldig vaksinsasjonssertifikat for gulfeber ved innreisen.

Tyfoidfeber er utbredt i hele Afrika. Tyfoidfebervaksine er nødvendig for opphold nær lokalbefolkning og for langtidsreisende.

Vaksine mot hepatitt A og Hepatitt B anbefales til alle.

Polio, difteri, kikhoste og stivkrampe er utbredt og det er derfor viktig å ha disse vaksinene i orden.

Det er spredte tilfeller av kolera i hele Afrika. Imidlertid er risikoen for de reisende svært liten og vaksinering ikke nødvendig. Risiko for Turisdiaré er stor, derfor kan det være aktuelt med Echoral vaksine.

HIV er blitt et enormt problem i Afrika sør for Sahara. Det er meget stor smittefare ved ubeskyttet tilfeldig sex. Smittefaren reduseres betydelig ved bruk av kondom.

Tropesykdommer som øyesykdommen trachom, diverse ormesykdommer, elveblindhet, spedalskhet osv. angriper sjelden turister.

Unngå bading i ferskvann (unntatt klorerte svømmebasseng) for å beskytte deg mot den alvorlige infeksjonen Schiztosomiasis, også kalt bilharziose. Bading og vassing i innsjøer og elver i mange tropeland kan innebære risiko for smitte med alvorlige infeksjoner, og man må derfor være forsiktig. Det kan imidlertid være risikabelt å bade i innsjøer i Tropene selv om lokalbefolkningen og lokale guider sier at det er trygt. Schistosomiasis opptrer i hele Afrika, inkludert Nilen i Egypt.

Når det gjelder bading i havet, vil lokalkjente kunne opplyse om giftige sjødyr, hai etc. Det er ingen fare på alminnelige strender.

Turister og feriereisende bites sjelden av slanger eller andre giftige dyr. Hensiktsmessige klær og skotøy reduserer sjansene for slangebitt. Lokalkjente vil kunne fortelle hvordan du best beskytter seg.

Høydesyke kan forekomme ved opphold i høyder som eks Kilmanjaro. Bruk alltid god tid på stigning, drikk mye vann og kjenn etter hva kroppen gir av signaler. Ikke press deg!

Forholdsregler ved hundebitt - rabies-tips

Oppdatert mars 2006 av Linda Horne Mæland - Centrum Vaksiner