Hva er poliomyelitt?

Poliomyelitt er en sykdom som skyldes virus. De tre poliovirustypene smitter fra avføring/kloakk og ved nærkontakt med smitteførende personer.

De fleste som smittes, får uspesifikke symtomer som forkjølelse eller diaré, noen får hjernehinnebetennelse og en liten andel av de smittede får alvorlige, varige lammelser.

I femårsperioden 1951 - 55 hadde vi her i landet opp mot 1000 tilfelle av poliomyelitt med lammelser hvert år og adskillige dødsfall. Noen tilfelle av sykdommen forekom også i 1960-årene. Senere har det med års mellomrom vært enkelte tilfelle smittet i utlandet. Poliomyelitt er fremdelses utbredt i store deler av verden, spesielt i Afrika og Asia. Uvaksinerte personer kan bli smittet under reiser og smitte andre uvaksinerte etter hjemkomst.

Poliovaksine

I Norge har poliovaksine vært tilgjengelig fra 1956/57. Den ble først tilbudt alle skolebarn og så tatt inn i barnevaksinasjonsprogrammet.

Det finnes både levende og ikke-levende poliovaksine. I Norge brukes ikke-levende (inaktivert ) poliovaksine (IPV). Grunnvaksinasjon består av 3 doser og gis vanligvis i spedbarnsalder. Etter grunnvaksinasjon får de fleste langvarig beskyttelse. Ved grunnvaksinasjon i voksen alder vil to vaksinedoser med minst fire ukers intervall gi beskyttelse hos de aller fleste i ett års tid. Den 3.dosen gitt etter 6-12 måneder gir 10års beskyttelse.

Personer som er grunnvaksinert for lenge siden, vil på ny bli beskyttet etter en enkelt vaksinedose selv om det er gått både mange år siden forrige vaksinedose.

Poliovaksine gir lite bivirkninger. Lokalreaksjon i form av rødhet, hevelse og ømhet på stikkstedet forekommer hos ca 10%. Kortvarig feber kan forekomme i sjeldne tilfelle.

Oral poliovaksine (OPV) inneholder levende svekkede poliovirus. Den levende vaksinen kan i sjeldne tilfelle føre til poliomyelitt hos den vaksinerte eller hos en ikke-immun person som smittes med vaksinevirus fra den vaksinerte. Av den grunn ønsker vi ikke å bruke levende poliovaksine her i landet, siden vi ikke har noen forekomst av poliomyelitt.

Se også:

Forberedelser (vaksinasjoner, spesielle problemer)
De mest aktuelle vaksinene

Oppdatert mars 2006 av Linda Horne Mæland - Centrum Vaksiner