Flekktyfus

I tidligere tider var flekktyfus en fryktet sykdom med utbrudd som tok livet av tusener, spesielt under kriger og i hungerår. Nå til dags er sykdommen meget sjelden, og forekommer nesten bare blant fattige i visse tropiske høylandsområder.

Flekktyfus skyldes en bakterie som overføres til mennesker gjennom kroppslus og enkelte andre insekter. Sykdommen bryter ut med plutselig høy feber, intens hodepine, indre blødninger og karakteristisk flekket utslett. Dødligheten stiger med alderen.

HVORDAN FOREBYGGER MAN FLEKKTYFUS?

Det finnes ingen tilgjengelig vaksine i Norge. Sykdommen overføres fra rotter til mennesker gjennom lus. Man blir ikke smittet hvis man unngår å få kroppslus. Det anbefales sterkt å kvitte seg med kroppslus, hvis man har fått det. Beste forebyggende tiltak er å unngå lus og smågnagere som kan ha lus.

Risikoen for å bli smittet av flekktyfus for turister er svært liten.

HVORDAN BEHANDLES FLEKKTYFUS?

Flekktyfus behandles på sykehus med antibiotika (tetracyclin og kloramfenikol).

HVOR FARLIG ER FLEKKTYFUS?

Ubehandlet er det høy dødelighet, opp mot 60%. Ved korrekt behandling overlever de fleste uten mén, men sykdommen kan henge i månedsvis.