Twinrix er en kombinasjonsvaksine mot både hepatitt A og hepatitt B.

Vaksinasjon med vaksine mot hepatitt A og hepatitt B består av tre doser og gis i sprøyte i skulderen.

Det trengs to doser med fire ukers mellomrom for å få kortvarig beskyttelse (ett år) mot hepatitt A og delvis beskyttelse mot hepatitt B.

Etter den tredje dosen får de fleste langvarig beskyttelse mot begge sykdommer.

Det skal gå minst fem måneder mellom andre og tredje dose.

Hepatitt A er en virussykdom som gir leverbetennelse. Den smitter fra avføring gjennom forurenset vann og mat eller ved nærkontakt med syk person.

Hepatitt B er også en virussykdom som gir leverbetennelse. Virus finnes hovedsakelig i blod og i blodholdige kroppsvæsker hos personer som er smittebærere.

Les mer i artiklene Hepatitt A og Hepatitt B.