Når det gjelder smitterisiko, kan utenlandsreiser inndeles i korte og lange opphold. Ved lange opphold blir den samlede risiko for smitte større, derfor øker behovet for beskyttelse.

Vanligvis varer et "kort" opphold opptil 1-2 måneder.

Men risikoen for smitte varierer mye fra land til land, og den varierer med årstiden, om man skal bo i storby eller på landsbygda, boligstandard, hygieniske og sanitære forhold på oppholdsstedet, hvor tett kontakt man har med lokalbefolkningen, hvor mye man oppholder seg utendørs, etc. Derfor kan en tre ukers reise med telt og ryggsekk i mange tilfelle regnes som "lang", mens flere måneders forretningsreise med opphold på godt hotell smittemessig sett kan være "kort".