Andre infeksjoner

Meningokokksykdom: I enkelte områder er det betydelig forekomst av meningokokk A-sykdom. "Meningokokkbeltet" tvers over Afrika sør for Sahara hjemsøkes jevnlig av epidemier. Beltet dekker omtrent området mellom 15 og 5 grader nord, unntatt i øst hvor det meste av Sudan, hele Kenya og Uganda og nordlige deler av Tanzania omfattes. Vaksinasjon er aktuelt for barn og unge mennesker ved langtidsopphold. Vaksinasjon kan også vurderes for kortere opphold og for voksne, avhengig av den epidemiologiske situasjonen. Det er fra tid til annen utbrudd av meningokokksykdom i andre deler av verden. Nepal har vedvarende høy forekomst av meningokokk A-sykdom, men det har ikke vært epidemier de siste årene.

Rabies (hundegalskap): Vaksinasjon kan være aktuelt ved lengre opphold i Afrika, Asia eller Sør-Amerika. Det er livsviktig å få immunglobulin og vaksine innen kort tid etter dyrebitt. Derfor kan det være aktuelt å vaksinere personer som skal oppholde seg på avsidesliggende steder hvor de aktuelle legemidlene ikke er raskt tilgjengelige. Andre som bør vurdere vaksine er:
-barn på langtidsopphold
-helsepersonell som kommer i nær kontakt med rabiespasienter
-personell i utlandet som i sin arbeidssituasjon har økt risiko (veterinærer, zoologer, fangstmenn).

Etter mulig rabiessmitte trengs tilleggsdoser av vaksine, men behandlingen blir mye enklere enn for uvaksinerte.

SkogflåttencefalittVaksinasjon kan være aktuelt for personer som skal løpe orientering eller ha lengre sommeropphold i skogsområder i Mellom-Europa (Østerrike, Tsjekkia, Slovakia, Polen m.m.) eller områder ved Østersjøen (Öland, Gotland, kysten fra Stockholm-Uppsalatraktene og sørover, Baltikum). Forekomsten av skogflåttencefalitt i Russland, Hviterussland, Ukraina etc. er ukjent, men antas å være høy. Vaksinasjon for sesongen bør starte i mars - april.

Oppdatert mars 2006 av Linda Horne Mæland - Centrum Vaksiner