De vaksinene som gis i barnevaksinasjonsprogrammet utgjør en god basis for sykdomsbeskyttelse ved reiser, men oppfriskningsdoser er oftest nødvendig.

For alle reisemål utenom Vest-Europa, Nord-Amerika, Australia, New Zealand og Japan anbefales oppfriskningsdose med difteri-, stivkrampe, kikhoste og polio vaksine hvis det er 10 år eller mer siden fullført vaksinasjon eller siste oppfriskingsdose.

I tillegg anbefales beskyttelse mot hepatitt A (smittsom gulsott). For opphold i Vest Europa er det anbefalt at stivkrampe vaksine tas hvert 10.år. Da er det best å bruke en kombinasjonsvaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio.

For spedbarn som kort tid etter fødsel skal ha opphold i ikke-vestlige land, kan det både være aktuelt å gi vaksiner tidligere og med kortere mellomrom enn det som vanligvis anbefales i det norske barnevaksinasjonsprogrammet. Snakk med helsesøster i god tid.

Når spedbarn skal bosettes utenfor Norge, kan vaksinasjon begynne før avreise og om mulig legges opp etter programmet i det landet de flytter til. Det er viktig å få med skriftlig dokumentasjon på gjennomførte vaksinasjoner.

Vaksine mot tuberkulose (BCG): Aktuelt til ikke-vaksinerte barn (helt fra nyfødtperioden), evt. også til tuberkulin negative voksne som ikke har tydelig arr etter vaksinasjon.

Vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder (MMR): Aktuelt til barn over 9 måneder som skal ha lengre opphold i land der meslinger er hyppigere enn her. Vaksine gitt før 14-månedersalder gir ikke beskyttelse hos så høy andel av barna som vi ønsker. I slike tilfelle anbefales derfor en ny dose ved 15-månedersalder eller senere.

Oppdatert mars 2006 av Linda Horne Mæland - Centrum Vaksiner