Hva er hepatitt A?

Hepatitt A er en virussykdom som gir leverbetennelse. Den smitter fra avføring gjennom forurenset vann og mat eller ved nærkontakt med syk person. Det tar 2-6 uker fra smitte til sykdommen bryter ut med feber, sykdomsfølelse, apetittløshet, kvalme, ubehag i magen. Etter få dager blir pasienten gul i huden. Den akutte sykdommen varer 1-2 uker eller lengre, og det kan ta mange uker før pasienten er arbeidsdyktig igjen. Dødsfall av sykdommen er meget uvanlig. Etter gjennomgått hepatitt-A-infeksjon får man livsvarig immunitet.Førskolebarn får oftest mildere forløp av sykdommen.

Små barn får oftest mildere forløp av sykdommen. Barn som har hepatitt A uten (typiske) symptomer kan smitte andre i nærmiljøet etter hjemkomst til Norge. Derfor anbefales vaksinen til alle over 1 år som skal på reise til ikke-vestlige land. Vaksinasjon kan også være aktuelt ved langtidsopphold.

Beskyttelse mot hepatitt A

Vaksine mot hepatitt A består av døde virus. Vaksinasjon er hensiktsmessig ved langtidsopphold og for personer som reiser ofte (mer enn 3-4 reiser utenfor Vesten på 10 år). Én dose ren hepatitt A-vaksine (eller to doser hepatitt B) gir beskyttelse som varer ett års tid. En ny dose etter 6 - 12 måneder sikrer langtidsbeskyttelse (minst 20 år). Vaksinen skal settes i skuldermuskelen. Det er ulik dosering for voksne og barn.Vaksinen antas ikke å gi fosterskade, men pga. kortvarig erfaring med vaksinen, anbefales den til gravide bare når det er strengt nødvendig. Ammende mødre kan vaksineres.Vaksinen skal vanligvis ikke gis ved
  • kjent allergi mot innholdsstoffer i vaksinen
  • alvorlig reaksjon på tidligere dose av samme vaksine
  • akutt infeksjonssykdom med feber over 38° C
  • alder under 12 måneder fordi virkningen hos så små barn foreløpig ikke er kjent.
Gammaglobulin er ikke en vaksine, men inneholder antistoffer fra blodgivere som har hatt hepatitt A. Preparatet injiseres vanligvis i hoftemuskulatur. En standarddose gir beskyttelse i et par måneder. Gammaglobulin er nå lite tilgjengelig i Norge, og brukes vesentlig for å hindre sykdom hos uvaksinerte nærkontakter av pasient med hepatitt A.

Bivirkninger

i form av kortvarige smerter, hevelse og rødhet på innstikkstedet forekommer både etter vaksine og etter gammaglobulin.

Oppdatert mars 2006 av Linda Horne Mæland - Centrum Vaksiner