Hva er kusma?

Kusma er en virussykdom som skyldes virus og smitter ved kontakt. Det tar 2-3 uker fra smitte skjer til sykdommen bryter ut med feber og hevelse i ørespyttkjertlene.

Vanligvis er det en ufarlig sykdom, men den kan ha alvorlige komplikasjoner. Kusma-hjernehinnebetennelse er ikke sjelden, og sykdommen kan føre til varig døvhet. Som komplikasjon forekommer også betennelse i bukspyttkjertel, eggstokker eller testikler. Hos gutter etter puberteten kan kusma i testiklene føre til nedsatt fruktbarhet, men det er usikkert om det kan føre til sterilitet. Sykdommen er ellers like farlig for gutter og jenter.

Gjennomgått sykdom gir livslang immunitet. Etter at vaksinasjon mot kusma, meslinger og røde hunder (MMR vaksine) ble innført, har antall kusmatilfelle gått sterkt ned og kusma-hjernehinnebetennelse forekommer praktisk talt ikke lenger her i landet.

Vaksine mot kusma

Ren kusmavaksine finnes ikke i Norge. Vaksinen gis som kombinert vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder (MMR-vaksine). Kusmavaksinen består av levende svekket kusmavirus. Grunnvaksinering med én vaksinedose gir over 95% beskyttelse. Beskyttelsen varer sannsynligvis livet ut. Kusmavaksine ble innført i barnevaksinasjonsprogrammet i 1983 i form av MMR-vaksine og gis vanligvis ved 15-månedersalder og ved 13-årsalder. Vaksinen skal vanligvis ikke gis
- til personer som er allergiske mot innholdsstoffer i vaksinen
- til personer med medfødt eller ervervet nedsatt infeksjonsforsvar
- til gravide
- ved akutt infeksjonssykdom med feber over 38° C

Tilførsel av normalt immunglobulin eller andre blodprodukter de siste tre måneder kan hindre virkningen av vaksinen.

Bivirkninger i form av kortvarige smerter, hevelse og rødhet på stikkstedet er ikke uvanlig. Lette tilfelle av kusmalignende sykdom kan opptre 1-3 uker etter vaksinasjon. Selv om sykdomsbildet kan være svært likt kusma, er det ingen risiko for smitte til andre.

Les også
De mest aktuelle vaksinene

Oppdatert mars 2006 av Linda Horne Mæland - Centrum Vaksiner