Hva er difteri?

Difteri er en sykdom som skyldes giftstoffer produsert av bakterien Corynebacterium diphtheriae. Vanligvis kommer de inn gjennom nese/hals, men av og til gjennom huden.

Difteri er en sykdom som skyldes giftstoffer produsert av bakterien Corynebacterium diphtheriae. Vanligvis kommer de inn gjennom nese/hals, men av og til gjennom huden. Sykdommen begynner 2-5 dager etter smitte. Sykdommen forløper vanligvis som en akutt infeksjon i nese og hals. Det dannes et belegg som kan føre til kvelning. Bakteriens giftstoff kan skade andre organer, som hjerte, nervevev, lever og nyrer. Dødelighet av sykdommen er 5 - 10 %.

Det var store difteriepidemier i Norge under siste verdenskrig. Siden midten av 1950-tallet har det her i landet bare forekommet enkelte difteritilfeller smittet i utlandet. Fremdeles forekommer difteri i store deler av verden og har de siste årene fått et kraftig oppbluss, bl.a. i Russland.

Vaksine mot difteri

Difterivaksine har vært tilgjengelig her i landet fra 1943 og ble innført i barnevaksinasjonsprogrammet fra 1952.

Det finnes ren difterivaksine, kombinasjonsvaksine mot difteri og stivkrampe (DT) og kombinasjonsvaksine mot difteri, stivkrampe ,stivkrampe, polio og kikhoste (DTP).

Grunnvaksinasjon består av 3 doser og gis vanligvis i spedbarnsalder. Etter grunnvaksinasjon er så godt som 100% av de vaksinerte beskyttet i 10 års tid. Ved grunnvaksinasjon i voksen alder vil to vaksinedoser med minst fire ukers intervall gi beskyttelse i minst ett år. En 3.dose etter 6-12 måneder vil gi 10 års beskyttelse.

Personer som er grunnvaksinert for lenge siden, vil på ny bli beskyttet etter en enkelt vaksinedose selv om det er gått både 30 og 40 år siden forrige vaksinedose.

Vanligste bivirkning til vaksinen er lokalreaksjon i form av rødhet, hevelse og ømhet på stikkstedet. Generelle bivirkninger som hodepine, søvnighet, sykdomsfølelse eller feber forekommer, men er ikke vanlig. I sjeldne tilfelle forekommer byll (steril abscess) som begynner etter uker/måneder og kan vare meget lenge, men vanligvis ikke krever noen behandling.

Oppdatert mars 2006 av Linda Horne Mæland - Centrum Vaksiner