I Norge har vi et vaksinasjonsprogram som begynner i spedbarnsalder og fullføres i ungdomsskolealder.

Det sikrer beskyttelse mot de alvorligste smittsomme sykdommene i vår del av verden.

I noen situasjoner, som for eksempel før utenlandsopphold, kan det være aktuelt å gi visse vaksiner tidligere enn hva det vanlige vaksinasjonsprogrammet tilsier. Snakk med helsesøster om det i god tid.

I tillegg finnes det vaksiner til bruk for personer som har økt risiko for smitte med visse sykdommer i forbindelse med yrkesutøvelse, medisinsk tilstand eller reise til område med økt smittepress.

Hvordan virker vaksiner?

Vaksiner virker ved at de får kroppen til å danne antistoffer mot den bakterien eller det viruset som det vaksineres mot.

Vaksiner kan bestå av hele eller deler av levende eller drepte virus eller bakterier eller avgiftede giftstoffer (toksoider) fra bakterier. De fleste vaksiner gis som sprøyte, men noen vaksiner skal svelges.

Enkelte vaksiner gir full beskyttelse etter én dose, mens andre krever to eller tre doser for å virke. Tidsintervallet mellom dosene varierer fra vaksine til vaksine, det vanligste er fire uker mellom første og andre dose. Det tar vanligvis en-to uker fra fullført vaksinasjon til beskyttelsen inntrer.

Bivirkninger

Det er normalt at vaksiner gir lette bivirkninger i form av ømhet og hevelse på innstikkstedet, kortvarig feber eller generell sykdomsfølelse opptil ett-to døgn.

Det er svært sjelden at vaksiner gir alvorligere bivirkninger. Ingen av de vaksinene som brukes i dag kan fremkalle sykdommen som det vaksineres mot. Vær oppmerksom på at sykdom som oppstår i tiden etter vaksinasjon, kan ha helt andre årsaker enn vaksinen.

Alle vaksiner er reseptbelagte legemidler.

Hvor sikkert er det?

De beste vaksinene gir nær 100 prosent beskyttelse, men de fleste vaksiner beskytter ikke riktig så godt. Varigheten av beskyttelse er også forskjellig.

Noen vaksiner gir beskyttelse livet ut, mens andre gir beskyttelse i noen måneder. Derfor må noen vaksiner tas om igjen senere i livet hvis beskyttelse ønskes for eksempel i forbindelse med reiser.

Vaksinasjonskortet

Pass på å få ført opp alle vaksinasjoner på vaksinasjonskortet eller helsekortet ditt.

Det er viktig å ta vare på vaksinasjonskort, slik at det senere ikke oppstår tvil om hva man er vaksinert mot.