Krav om vaksinasjonssertifikat

Gulfeber forekommer i store deler av Afrika og deler av Sør-Amerika. Ved reiser til disse områdene er gulfebervaksinasjon nødvendig for å oppnå beskyttelse. En rekke av disse landene krever ved innreise attest for vaksinasjon mot gulfeber, og det kan bli problemer hvis ikke gyldig gulfebervaskinasjonsattest kan framvises. Attesten blir gyldig 10 dager etter vaksinasjon og er gyldig i 10 år. Gyldig vaksinasjonsattest for gulfeber kan bare utstedes av autorisert vaksinatør. Spør kommunehelsetjenesten eller vaksinasjonskontoret om de har autorisasjon, eller om du må henvises videre.

Gulfeber: Gulfeber forekommer i store deler av Afrika og deler av Sør-Amerika. Ved reiser til disse områdene er gulfebervaksinasjon nødvendig for å oppnå beskyttelse. En rekke av disse landene krever ved innreise attest for vaksinasjon mot gulfeber, og det kan bli problemer hvis ikke gyldig gulfebervaskinasjonsattest kan framvises. Attesten blir gyldig 10 dager etter vaksinasjon og er gyldig i 10 år. Gyldig vaksinasjonsattest for gulfeber kan bare utstedes av autorisert vaksinatør. Spør kommunehelsetjenesten eller vaksinasjonskontoret om de har autorisasjon, eller om du må henvises videre.

De fleste tropiske og subtropiske land utenfor gulfeberområdene krever gyldig vaksinasjonssertifikat for gulfeber for personer som kommer fra land med gulfeber, men det er ikke nødvendig for personer som kommer direkte fra Europa.

Meningokokksykdom: Saudi-Arabia krever attestasjon for meningokokk ACYW-vaksinasjon for pilegrimer til Mekka. I perioder kan kravet gjelde alle som reiser inn i landet. Vaksinasjon må være utført minst 10 dager før innreise. Sertifikatet gjelder i 3 år. Det kan utstedes av enhver vaksinatør.

Se også:

Gul feber

Smittsom hjernehinnebetennelse-meningokokksykdom