Hva er hepatitt B?

Hepatitt B er en virussykdom som gir leverbetennelse. Virus finnes hovedsakelig i blod og i blodholdige kroppsvæsker hos personer som er smittebærere. Smitte skjer ved at virus kommer gjennom slimhinner, hud som ikke er hel, stikk med uren nål/sprøyte, blodoverføring, seksuell smitte, m.m. Virus kan ikke trenge gjennom hel hud. Det tar 6 uker - 6 måneder, vanligvis 2 - 3 måneder fra smitten skjer til sykdommen begynner med sykdomsfølelse, apetittløshet, feber, kvalme, ubehag i magen. Etter få dager blir pasienten gul i huden.

Sykdommens alvorlighetsgrad varierer fra få eller ingen symptomer til dramatisk sykdom med akutt leversvikt. Dødeligheten er omtrent 1%, noe høyere hos personer over 40 år. Ca 5% av dem som smittes i voksen alder, blir kroniske bærere av virus (HBsAg-positive). Ved smitte i barnealder og for personer med Down syndrom er risikoen for å bli kronisk bærer betydelig høyere ( a. 90% ved smitte fra mor ved fødselen). Kronisk bærertilstand fører i en stor andel av tilfellene til levercirrhose eller leverkreft etter mange år.

Hepatitt B forekommer over hele verden. Forekomsten varierer betydelig, og er høy i store deler av Øst Europa, Russland, Asia, Afrika og Sør-Amerika. I områder med høy forekomst av hepatitt B kan opptil 20 % av befolkningen være kroniske smittebærere.

Vaksine mot hepatitt B

Vaksinen er en ikke-levende vaksine som består av deler av viruset. Vanligvis består vaksinasjon av 3 doser, og det skal gå minst 1 måned mellom 1. og 2. dose og minst 5 måneder mellom 2. og 3. dose. Vaksinasjon anbefales til:
• personer som kan komme ut for skade, ulykke eller sykdom i land med høy forekomst av Hepatitt B. Dette betyr at alle reisende bør vurdere Hepatitt B vaksine. Barn har ofte nær kontakt med lokale barn og kan lettere skade seg i lek/aktiviteter, derfor bør spesielt barn ta Hepatitt B vaksine.
• helsepersonell som skal arbeide med direkte pasientkontakt i land med høyere forekomst av hepatitt B.
• alle med langtidsopphold i land med høyere forekomst av hepatitt B.
• personer med sykdommer som kan trenge lege- eller sykehusbehandling i utlandet.
•personer med livsstil som medfører økt smitterisiko bør vaksineres (seksuell smitte, tatovering, piersing, sportsaktiviteter).

Det er mulig å få en kombinasjonsvaksine som beskytter både mot Hepatitt A og B.

Se også:

Infeksjoner som overføres ved blod eller seksuell kontakt

Oppdatert mars 2006 av Linda Horne Mæland - Centrum Vaksiner