Viktig tilleggsinformasjon om Asia, alle reisekategorier:

Malaria finnes i de fleste av landene utenfor de største byene. Det er aktuelt med malariatabletter om en skal ha overnetting utenfor by- og turisområder. I noen land er det malaria også i by områder.

Japansk hjernebetennelse, som smitter fra mygg til mennesker, finnes på landsbygden i regntiden i de fleste landene i sydøst Asia. Vaksine anbefales i hovedsak til de som skal oppholde seg på landsbyd i mer enn 3-4 uker.

Kolera er rapportert fra flere land. Da det er minimal fare for kolera blant reisende, er vaksinering ikke nødvendig.

Tyfoidfeber finnes i alle landene. Tyfoidfebervaksine anbefales spesielt til de som skal ha kontakt med lokalbefolkningen.

Vaksinasjon mot hepatitt A og B anbefales til alle.

Polio, difteri, kikhoste og stivkrampe er utbredt i mange av landene, og det er viktig at vaksineringen er i oppdatert.

Det har de siste årene vært økende forekomst av AIDS i flere land i Asia. Spesielt gjelder dette i Thailand, hvor en meget stor del av de prostituerte nå er HIV smittet, men problemet er økende også i India, Malaysia og Filippinene. Unngå derfor tilfeldig sex. Dersom du har tilfeldig sex, bruk kondom.

Hvis du de siste 6 til 10 dager kommer fra land hvor gul feber finnes, det vil si tropisk Afrika og Syd-Amerika, må du være oppmerksom på at mange land i Asia krever sertifikat som viser at du er vaksinert mot Gulfeber.

Når det gjelder bading, så vil lokalkjente kunne fortelle om giftig sjødyr, hai, kloakkforurensing etc. Dette er vanligvis ikke noe problem på alminnelige badestrender. Bading og vassing i innsjøer og elver i mange tropeland kan innebære risiko for smitte med alvorlige infeksjoner, og man må derfor være forsiktig. Det kan imidlertid være risikabelt å bade i innsjøer i Tropene selv om lokalbefolkningen og lokale guider sier at det er trygt, spesielt med tanke på schistosomiasis (sneglefeber). Schistosomiasis opptrer i følgende områder: Syd-Kina, Filippinene, Laos, Kambodsja, Japan, Sentral-Indonesia, Mekong-deltaet.

Turister og feriereisende bites sjelden av slanger eller andre giftige dyr. Hensiktsmessige klær og skotøy reduserer sjansene for slangebitt. Lokalkjente vil kunne fortelle hvordan man best beskytter seg.

Forholdsregler ved hundebitt - rabies-tips

Oppdatert mars 2006 av Linda Horne Mæland - Centrum Vaksiner