Den viktigste måten å beskytte seg mot disse sykdommene på, er å unngå myggstikk.

Gulfeber: se Krav om vaksinasjonssertifikat.

Japansk encefalitt: *Vaksinasjon bør vurderes for lengre opphold (noen uker) utenfor byområder i Øst- og Sørøst-Asia i sykdomssesongen.

Malaria: Det finnes foreløpig ingen vaksine mot malaria. Medikamentprofylakse og myggstikkbeskyttelse anbefales vanligvis for reiser til tropene. Myggstikkbeskyttelse er viktig fordi medikamenter ikke beskytter fullstendig mot malaria. Mange storbyer og en del større områder i Sørøst-Asia og Sør-Amerika er malariafri.

Andre: Denguefeber av flere typer er utbredt i subtropiske og tropiske strøk i alle verdensdeler, spesielt i kystområder. Av andre myggbårne virusinfeksjoner kan nevnes Chikungunya, West Nile fever, Rift Valley fever og en rekke varianter av virusencefalitt. Filariasis er en parasittinfeksjon som overføres med mygg. Det finnes ikke vaksiner eller forebyggende medikament for noen av disse infeksjonene.

Å hindre myggstikk innebærer:
- Påklednig. Noen insekter stikker på kveldstid, andre på dagtid. Dekk spesielt ankler, håndledd, arm og nakke
- Myggmiddler med 20 % DEET
- Impregnert myggnett over sovestedet.
- Insektsspray i soverom som ikke er tette, eks bungalow, telt, hytter.

Se også:

Vaksiner for hvert enkelt land
Malaria
Forebygging av myggstikk
Krav om vaksinasjonssertifikat
Gul feber
Japansk encefalitt (hjernebetennelse)