HIB- infeksjon/hjernehinnebetennelse

Hva er Hib-infeksjon?

Haemophilus influenzae-bakterier er inndelt i forskjellige typer (a - f). Type b (Hib) er oftest årsak til alvorlige infeksjoner. Hib-infeksjoner rammer særlig barn under fem år. Ca. halvparten av tilfellene arter seg som hjernehinnebetennelse, som er den mest alvorlige forløpsformen, med dødelighet på 3-8% og varige følgetilstander (hørselstap, mental retardasjon, lettere grader av nevrologisk skade) hos 15 - 30 %. De øvrige tilfellene er blodforgiftning, lungebetennelse, leddbetennelse og strupelokkbetennelse .

I årene 1989 - 92 var det vel 200 tilfelle av alvorlig Hib-infeksjon her i landet årlig. Etter at vaksinen ble innført i barnevaksinasjonsprogrammet, er sykdommen nesten forsvunnet i de vaksinerte aldersgruppene.

I løpet av barnealder utvikles naturlig immunitet, slik at personer over 5-6 år ikke har behov for Hib-vaksine.

Hib-vaksine

har vært tilgjengelig fra slutten av 1980-tallet og ble innført i barnevaksinasjonsprogrammet høsten 1992. Grunnvaksinasjon gis vanligvis i første leveår og består av 3 doser. Barn som ikke har begynt vaksinasjonen før ettårsalder, klarer seg med én dose.

Det finnes flere ulike Hib-vaksiner. Alle vaksinene er effektive fra 2-3 måneders alder og alle gir god beskyttelse (90 - 95%) etter gjennomført basisvaksinasjon.

Lokalreaksjoner i form av rødhet, hevelse eller smerte er vanligste bivirkning og forekommer hos omtrent 10% av de vaksinerte. Feber og uvelfølelse er mindre vanlig. Allergiske reaksjoner i form av elveblest har vært rapportert i sjeldne tilfelle.

Se også:

Kusma