Hva er meningokokksykdom?

Meningokokksykdom eller smittsom hjernehinnebetennelse skyldes infeksjon med en meningokokkbakterie. De vanligste i Norge er serogruppe B ( a. 75%) og C (ca. 25%). I andre land forekommer epidemier av serogruppe A, C, Y og W-135. Særlig utsatt er et belte tvers over Afrika sør for Sahara, der meningokokk A-epidemier opptrer nesten hvert år. Beltet dekker omtrent området mellom 15 og 5 grader nord, unntatt i øst hvor det meste av Sudan, hele Kenya og Uganda og nordlige deler av Tanzania omfattes.

Meningokokkene sprer seg ved kontakt- eller dråpesmitte, dvs. gjennom hosting, nysing, kyssing, deling av brusflasker og lignende. Som sykdom er ikke meningokokkinfeksjon spesielt smittsom. Friske bærere kan ha bakteriene i halsen i flere måneder. Smittekilden til sykdomstilfellene er oftest friske voksne og eldre tenåringer.

Meningokokker er vanlig årsak til hjernehinnebetennelse og blodforgiftning. (Andre årsaker til hjernehinnebetennelse er virus og andre bakterier enn meningokokker.) Sykdommen begynner ukarakteristisk med luftveissymptomer og feber, og senere kvalme og oppkast, deretter bevissthetsforstyrrelser, nakkestivhet og små hudblødninger. Hudblødninger ses som rødt utslett som ikke blekner når man trykker på det med et glass. Sykdommen kan utvikle seg i løpet av få timer.

Her i landet er dødeligheten nesten 10% og mange av pasientene får varige følgetilstander som døvhet, hodepine, tretthet og konsentrasjonsvansker. 40% av all meningokokksykdom opptrer hos barn under fem år, 30% hos ungdom mellom 13 og 20 år. Det er få tilfelle i aldersgruppen over 20 år.

Vaksine mot meningokokksykdom

Det finnes foreløpig (2005) ingen tilgjengelig vaksine mot sykdom forårsaket av meningokokker gruppe B.

Det finnes vaksine mot Meningokokk A+C, Meningokokk ACYW og Menigokokk C. Grunnvaksinasjon består av én dose. Den gir bra beskyttelse som inntrer ca. 10 dager etter vaksinasjon og varer i minst 3 år. Vaksinen har dårlig effekt hos barn under 2 år, borsett fra Meningokokk C som må gis i flere doser til små barn.

Vaksinasjon er aktuelt for
• smitteutsatte personer rundt et tilfelle av meningokokk sykdom (familie, barnehage, skoleklasse, militærleir o.l.)
• personer som skal reise til områder der det er, eller nettopp har vært en epidemi av gruppe A-, C-, Y- eller W-sykdom.
• Vaksinasjon er særlig aktuelt for barn og unge mennesker ved langtidsopphold. Enkelte land kan i perioder kreve vaksinasjon før innreise.
• personer som yrkesmessig kan være eksponert for store mengder levende meningokokker (laboratoriepersonell)
• personer som har fått fjernet milten, eller har en ikke-fungerende milt, og som er i en sykdomsutsatt alder (mellom 2 og ca. 25 år)
• Personer som skal på pilgrimsreise til Saudi-Arabia. Det er krav om vaksine mot Meningokokk ACYW før visumsøknad.
• Studenter i land med høy forekomst av Meningokokk C, eks USA, Australia, Storbritannia, Spania. Mange studiesteder krever vaksinasjon før studiestart Vaksinen skal vanligvis ikke gis ved
• alvorlig reaksjon på tidligere doser av samme vaksine
• alder under 2 år, fordi vaksinen har dårlig effekt hos små barn
• akutt infeksjonssykdom med feber over 38° C Bivirkninger forekommer i form av ømhet på injeksjonsstedet eller i sjeldne tilfelle feber i løpet av det første døgnet etter vaksinasjon.


Les også: Krav om vaksinasjonssertifikat

Oppdatert mars 2006 av Linda Horne Mæland - Centrum Vaksiner