Reisemedisin - generelt

En viktig kilde til antibiotika resistens

I takt med bedre økonomi og fallende priser på flyreiser velger stadig flere av oss å legge feriene til reisemål i Asia, særlig Thailand og India. Flyreiser til fjerntliggende reisemål utgjør en økende andel av norske CO2-utslipp knyttet til flytrafikken.

En mindre omtalt miljøskadelig følge av våre endrete reisevaner er antibiotika resistens. Flere enn annen hver norsk reisende til Asia bringer med seg resistente bakterier hjem. Forekomsten av slike mikrober er også høy i Nord-Afrika, Midtøsten, Kina og Vietnam.

Mange reisende besøker steder med dårlig hygienisk standard. Det er spennende å møte nye kulturer, se flott natur og få smaken på et annerledes liv. Men det kan ofte ha sin pris, for ikke bare kan man få diaré som ødelegger ferien, man kan også dra med seg farlige antibiotika resistente tarmbakterier hjem.

Leverbetennelse (hepatitt)

Flere virus kan angripe leveren og gi like symptomer, men virusene har svært ulike egenskaper. Smittemåte og forløp er også forskjellig.

Hva er japansk encefalitt?

Japansk encefalitt (JE) er en virussykdom som spres ved myggbitt og har høy dødelighet. Av dem som overlever får 1 av 3 varige skader. Vaksine gir god beskyttelse.

Tarminfeksjon

Det er flere årsaker til at turister er spesielt utsatt for mage- og tarminfeksjoner. Stress under reise, uvant mat og høyt alkoholinntak er ofte av betydning. Vi har også dårligere immunitet enn landets egne innbyggere mot de sykdomsframkallende mikrobene.

Spørsmål: Jeg er redd når jeg reiser med fly og prøver å minne meg selv på at det visstnok er farligere å kjøre bil. Gjelder det risikoen pr tilbakelagt kilometer eller er det generelt tryggere å være i et fly enn i en bil?

Spørsmål: Jeg ble operert for åreknuter i begynnelsen av oktober. Hvor lenge etter operasjonen må jeg vente før det er trygt å reise med fly til Gran Canaria?

De aller fleste tar de nødvendige grep for å unngå sykdom under ferieturen, men mange glemmer andre farer når de er på tur – som for eksempel kriminalitet.

Stadig flere eldre mennesker reiser til eksotiske destinasjoner. Det er slett ikke uvanlig at pensjonister legger ferien til Thailand, Egypt og andre ”ferskere” reisemål enn klassiske Mallorca.

Hvert år opplever mange at bagasjen kommer på avveie. Ofte dukker den opp etter noen dager. Forbigående tap av bagasje er likevel problematisk hvis du benytter livsviktige legemidler som insulin, hjerte-, astma- og blodtrykksmedisiner. Pakk derfor nødvendige medikamenter i håndbagasjen.

Å reise tar på, både psykisk og fysisk. Her har vi samlet noen mer eller mindre vanlige plager og sykdommer man bør være obs på når man er på reise.

Stadig flere nybakte foreldre benytter den lange foreldrepermisjonen til å flytte utenlands en periode – gjerne til eksotiske strøk.

Spørsmål: Etter en lang flyreise hjem fra Kanariøyene for to år siden fikk jeg en blodpropp i leggen. Jeg ble lagt inn på sykehus og fikk blodfortynnende sprøyter og etter hvert blodfortynnende tabletter (Marevan) som jeg brukte i tre måneder. Nå planlegger jeg og en venninne en ny tur sydover. I den forbindelse lurer jeg på om det er noe spesielt jeg kan gjøre for ikke å få en ny blodpropp. Hvor lenge etter turen er jeg i faresonen?

Å fly langt med små barn kan være en påkjennelse for selv den mest reisevante. Her er noen tips om hvordan dere får en behagelig reise.

Kolera er en akutt diarésykdom som skyldes bakterien Vibrio cholerae. Den har sitt naturlige reservoar i vann, da særlig brakkvann i tempererte og tropiske strøk.

Ved de fleste utenlandske feriemål som vi reiser til er bakteriefloraen en annen enn i Norge.

Hvis man har med seg reseptpliktige legemidler på reiser til utlandet, må man kunne dokumentere at man er den rettmessige eieren av legemidlene.

Video: Turistdiaré er vanlig på alle de populære feriemålene. Omkring en av tre personer blir rammet i løpet av et to ukers opphold i Syden utenfor Europa. Det kan ødelegge ferien både for en selv og den man reiser sammen med.

En ferie skal være lystbetont, uten stress, mas og sykdom. For å unngå de vanligste problemene som norske turister støter på, er det lurt å gjøre seg kjent med de utfordringene som feriestedet kan by på.

Å spise fetaost når du er på ferie kan redusere faren for at du blir matforgiftet.

x

Fyll inn ditt navn, din epostadresse og få fordeler

* Skriv inn ønsket brukernavn
* Skriv inn gyldig e-post!
* Skriv inn passord! (Minst 6 tegn)
Her velger du brukernavn og passord. Hvis du eventuelt glemmer dem, kan vi sende dem til deg pr. epost.
Godta informasjonskapsler for å registrere deg