Hvert år opplever mange at bagasjen kommer på avveie. Ofte dukker den opp etter noen dager. Forbigående tap av bagasje er likevel problematisk hvis du benytter livsviktige legemidler som insulin, hjerte-, astma- og blodtrykksmedisiner. Pakk derfor nødvendige medikamenter i håndbagasjen.

Liste over medisiner

Det lønner seg å ta med seg en skriftlig oversikt over medisinene man bruker. Legen bør angi navn på produktene, dosene og formålet med behandlingen. Det er en fordel om han også noterer det kjemiske virkestoffet i legemidlene man bruker ettersom produktnavnet kan være ulikt i et annet land. Hvis den utenlandske legen får vite virkestoffet i medisinen du trenger, blir det lettere å få tak i korrekt produkt hvis uhellet er ute. Manglende medisinsk dokumentasjon kan føre til at du kanskje må gjennom en omfattende legeundersøkelse for å finne ut hva du har behov for.

Reiseapotek

I tillegg til dine faste medisiner bør du ta med deg et lite reiseapotek. Det kan for eksempel inneholde paracetamol, nesespray, et medikament som stopper diare, et desinfeksjonsmiddel, en sårsalve og plaster. Reiser du til eksotiske strøk kan du snakke med legen din om du kan ta med antibiotika som du kan benytte i bestemte situasjoner som for eksempel blærekatarr hvis du har lett for å få det.

Kilde: Europeiske reiseforsikring