Mange reisende besøker steder med dårlig hygienisk standard. Det er spennende å møte nye kulturer, se flott natur og få smaken på et annerledes liv. Men det kan ofte ha sin pris, for ikke bare kan man få diaré som ødelegger ferien, man kan også dra med seg farlige antibiotika resistente tarmbakterier hjem.

En ny finsk studie foretatt på reisende over hele verden, viser at risikoen er størst på reiser i Asia og hvis man pådrar seg en turistdiare. Her er det dessuten vanlig å gi antibiotika ved turistdiare, noe som øker risikoen for resistente bakterier. Ved reiser til Sør-Asia var risikoen 23 % hvis man ikke hadde diaré, 47% hvis man hadde diaré og hele 80% hvis man hadde diaré og dessuten har tatt antibiotika. De som blir smittet med disse farlige bakteriene trenger ikke bli syke, men risikerer ved senere sykdom å få dårlig eller ingen effekt av mange viktige antibiotika.

På WHOs møte i Geneve 18.mai i år var infeksjonstrusler en viktig del av dagsordenen, antibiotikaresistente bakterier vil være en av hovedprioriteringene i tiden fremover. Ifølge WHO er antibiotika resistens blitt en av verdens alvorligste trusler mot menneskers helse.

Noen gode råd for å minske risikoen for å bli smittet

Det er viktig å forebygge diare ved å følge reiseråd og eventuelt ta Dukoral drikkevaksine før man drar. Et godt råd er å tenke på håndhygiene og kun spise og drikke det som ser, lukter og smaker godt. Vær forsiktig med skalldyr og hvis du skal spise frukt så skrell den først. Drikk kun vann på flaske . Dukoral beskytter mot diare forårsaket av kolerabakterien, som vanligvis rammer turister i en mildere form, men kan være kraftig nok til å ødelegge ferien. Kolera (en av årsakene til diaré på reise) er en akutt tarminfeksjon, bakteriene spres med vann og mat. Inkubasjonstiden er kort, 2-3 dager, og de som får den mildere formen forveksler lett kolera med det som går under betegnelsen” turistdiaré”. Symptomfrie bærere av bakterien kan spre sykdommen opp til 14 dager etter infeksjon, uten å vite det. Kolerabakterien finnes i Asia, Afrika og Sør Amerika. Utbrudd skyldes ofte urent drikkevann og skalldyr, men smitter også via mat og dårlig håndhygiene. Sykdommen rammer mage og tarmsystemet og fører til diaré og uttørring.

Kilder:
Antimicrobials Increase Travelers’ Risk of Colonization by Extended-Spectrum Betalactamase-Producing Enterobacteriaceae.Anu Kantele et al. Clinical Infectious Diseases Advance Access published January 21, 2015. http://cid.oxfordjournals.org/content/early/2015/01/07/cid.ciu957.long

WHO. http://www.who.int/topics/cholera/about/en. Cholera Fact Sheet. /www.who.int/mediacentre/factsheets/fs107/en/

Folkehelseinstituttet. www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=239&trg=Content_6496&Main_6157=6261:0:25,7134&MainContent_6261=6496:0:25,7283&Content_6496=6178:115016:25,7283:0:6562:1:::0:0