En viktig kilde til antibiotika resistens

I takt med bedre økonomi og fallende priser på flyreiser velger stadig flere av oss å legge feriene til reisemål i Asia, særlig Thailand og India. Flyreiser til fjerntliggende reisemål utgjør en økende andel av norske CO2-utslipp knyttet til flytrafikken.

En mindre omtalt miljøskadelig følge av våre endrete reisevaner er antibiotika resistens. Flere enn annen hver norsk reisende til Asia bringer med seg resistente bakterier hjem. Forekomsten av slike mikrober er også høy i Nord-Afrika, Midtøsten, Kina og Vietnam.

Ifølge EU-organet European Centre for Disease Prevention and Control var antibiotika resistens årsak til 33.000 dødsfall i Europa i 2015. Dette er sammenlignbart med den samlete dødeligheten av influensa, tuberkulose og hiv/aids. Sannsynligheten for at man er blitt smittet med resistente bakterier øker hvis man får turistdiare under oppholdet og særlig hvis symptomenes intensitet fører til at man trenger antibiotisk behandling.

Nesten 4 av 10 av dødsfallene som følge av antibiotika resistens skyldes bakterier som er ufølsomme for den siste antibiotiske forsvarslinjen som finnes pr i dag. Når disse midlene ikke lenger er effektive, er det vanskelig og i mange tilfeller umulig å behandle infeksjoner. Verdens helseorganisasjon anslår at antibiotika resistens etter hvert vil forårsake flere dødsfall årlig enn kreft.

En årsak til den høye forekomsten av antibiotika resistens i India er at landet produserer en stor andel av verdens antibiotika. Avløpsvann og annet avfall fra disse fabrikkene inneholder betydelige mengder med antibiotika. Disse utslippene bidrar til at bakterier i omkringliggende områder etter hvert utvikler resistens mot disse medikamentene.

Forekomsten av resistente bakterier øker også i Norden men i mindre grad enn i andre land. En undersøkelse av avføringen i bleiene på barnehagebarn i Uppsala viser at slike bakterier har økt fra 3 til 20 prosent i perioden 2010-2016. Grunnen til at økningen ikke er større er at pasienter og leger i de nordiske landene er mer tilbakeholdene med å bruke og å forskrive medisiner for selvbegrensende infeksjoner enn det man er i mange andre land.

Kilder:
Forskning.no
Europeisk senter for sykdomsforebygging og kontroll (ECDC)
Verdens helseorganisasjon (WHO)
Clinical Infectious Diseases