Hvis man har med seg reseptpliktige legemidler på reiser til utlandet, må man kunne dokumentere at man er den rettmessige eieren av legemidlene.

En legeerklæring, kopi av resepten eller originalemballasjen fra det norske apoteket kan fungere som bevis på eierskapet. Reglene varierer, og Statens legemiddelverk har laget en oversikt som viser hvilke bestemmelser som gjelder ved reise til de ulike landene.

Ved reiser til land som deltar i Schengen-samarbeidet bør du ha med en «Schengen-attest» når du medbringer visse typer legemidler. Statens legemiddelverk har utarbeidet en liste over de legemidlene i Norge som er omfattet av Schengen-bestemmelsene. Følgende land deltar i dag i Schengen-samarbeidet: Belgia, Danmark, Finland, Frankrike, Hellas, Island, Italia, Luxembourg, Nederland, Norge, Portugal, Spania, Sverige, Tyskland og Østerrike.

Alle landets apotek utsteder Schengen-attester. Ber du om attest fra annet apotek enn det som i sin tid utleverte det aktuelle legemidlet til deg, må du ha med deg legemiddelpakningen eller resept/reseptkopi som dokumentasjon. Attesten utstedes med inntil 30 dagers gyldighet. Dette innebærer at du kan ha med deg nødvendige narkotikaklassifiserte legemidler i en mengde tilsvarende inntil 30 dagers forbruk.

Kilde: Statens legemiddelverk