Reiseforsikring og dekning av sykdomsutgifter fra Folketrygden

Det kan bli dyrt å bli syk under reise i utlandet. Ved sykdom må utgifter til legehjelp, sykehusopphold, medikamenter osv. i første omgang betales av en selv. Utgiftene vil imidlertid bli dekket av Folketrygden med det beløp som ville blitt betalt ved tilsvarende sykdom i Norge.

Før du reiser bør du sjekke hva reiseforsikringen dekker. Dersom du planlegger for eksempel sportsaktiviteter, dekker ikke alle reiseforsikringer skalder ifm enkelte aktiviteter. Folketrygden dekker ikke hjemreise. Reiseforsikringen dekker evt utgifter og hjemtransport. Norsk Luftambulanse har også hjemtransport for sine medlemmer. Ta vare på alle kvitteringer som er forbundet med sykdommen, slik at du kan dokumentere utgiftene dine (for refusjon av disse) når du kommer hjem. Forhør deg videre med turoperatør eller reisebyrå, evt. med ditt lokale trygdekontor dersom du skal arbeide i utlandet eller bli der i lengre tid.

Se Trygdeetaten for utfyllende opplysninger fra Trygdeetaten om hva du har rett på utenfor EØS-området.

Oppdatert mars 2006 av Linda Horne Mæland - Centrum Vaksiner