Det å bli rammet av sykdom under fullstendig fremmede forhold, er noe helt annet enn å bli syk hjemme. Oppsøk lege ved mistanke om alvorlig sykdom. Ta kontakt med turoperatør om du reiser i gruppe. Bor du på et kummerlig hotell med dårlige fasiliteter, bør du være rask med å flytte til et bedre hotell med god service dersom du blir syk. Et godt hotell vil også bedre kunne hjelpe deg til å få kontakt med det lokale helsevesen.

Prøv å få kontakt med den norske utenrikstjenesten ved mer alvorlig sykdom, hvor sykehusinnleggelse kan bli aktuelt. Utenriksstasjonene har ofte kjennskap til sykehus og lokale språkkyndige leger og kan være til hjelp ved eventuell hjemreise.

Det er viktig å ha reiseforsikringen i orden. De fleste forsikringsselskaper har et telefonnummer man kan kontakte døgnet rundt for å få veiledning og assistanse. Husk å ta vare på alle kvitteringer på ekstrautgifter du blir påført i forbindelse med sykdommen samt andre papirer som dokumenterer sykdom og behandling.

Om du skal ha medisiner i mer primitive strøk, så forsøk å få dette som tabletter og ikke som sprøyte.

Medlemmer i Norsk Luftambulanse kan døgnet rundt kontakte alarmsentralen fra Norge eller fra utlandet. For medisinske råd og eventuell hjemtransport kan medlemmer ringe telefon +47 67 92 74 00.