Enkelte dyr kan være smittet med hundegalskap, såkalt rabies. Om du blir bitt av dyr; vask såret grundig med vann og såpe eller sprit og oppsøk lege straks. Da skal du få behandling mot rabies og evt penicillin. Hvis mulig, skal dyret holdes under observasjon i 2 uker slik at man kan finne ut om dyret er smittet. For langtidsreisende som vil oppholde seg i strøk langt fra helsetjeneste, kan det være på sin plass med vaksine mot rabies. Dette er mest aktuelt for barn som ikke alltid vet å passe seg.