Det er stort sett ingen forskjell på spedbarnsstell i varmt klima og hvor som helst ellers, men her er noen praktiske tips.

Amming

Hvis det er mulig å amme barnet, bør det gjøres. På reiser er det mye lettere å amme et spedbarn enn det er å holde flasker rene og blande morsmelkerstatning på hygienisk tilfredsstillende måte. Morsmelk er det beste for barnet, og det er den vanlige måten å mate spedbarn på. Mating med tåteflaske er en av de store dødsårsaker for barn i fattige land fordi mødrene ofte har vansker med å koke vannet, sterilisere flaskene og kjøpe tilstrekkelig mengde melkepulver.

Selv i varmt klima vil barnet vanligvis få nok væske ved å die, forutsatt at mor får i seg nok væske.

Dersom barnet virker tørst kan barnet få rent vann på tåteflaske.

Mange stoffer som moren får i seg går over i morsmelken, det gjelder både mat, drikke, tobakk og medikamenter. I mange land er kontrollen med legemidler dårligere enn i Norge. Kjøp av reseptfrie legemidler i utlandet bør derfor unngås. Hvis den ammende bruker ukjente legemidler, kan det i verste fall få alvorlige følger for barnet. Ta med fra Norge det du tror du får bruk for.

Dersom du likevel må kjøpe medisiner i utlandet, så kontakt lege dersom du ikke kjenner medisinene eller er usikker på hva du kan bruke.

Skulle du få diaré bør du amme som før, men pass spesielt på å få i deg nok væske.

Travello eller Imodium kan brukes uten å virke på barnet.

Selv om den ammende moren bruker malariaforebyggende tabletter, må barnet få sine egne malariaforebyggende medisiner. Det som går over i morsmelken, er ikke tilstrekkelig til å beskytte barnet.

Spedbarn er de første månedene beskyttet mot noen av de infeksjonssykdommene som moren har antistoff mot. Ved vaksinasjon av ammende kan konsentrasjonen av motstandsstoff i brystmelken øke, men det er ikke nok til å beskytte barnet mot sykdommen.

Barnemat

For kortvarige reiser er det praktisk å ta med grøtpulver og barnemat på glass hjemmefra. Ved opphold av lengre varighet kan spedbarnsmat tilberedes av lokalt tilgjengelige råvarer.

Bleier og bleieutslett

I ikke-vestlige land kan det være vanskelig å få tak i engangsbleier. Tøybleier vil derfor være alternativet ved langvarige opphold .

I tropene forekommer det at en type spyflue legger sine egg i tøy som er til tørk. Når tøyet senere tas på, kan fluelarvene gå gjennom huden og bli årsak til ubehagelige sår. Derfor må tøybleier (og annet tøy) i tropene strykes for å drepe evt. flueegg.

Bleieutslett vil vanligvis bedres hvis barnet får være uten bleie deler av dagen.

Barneseng

Det er kjøligere å sove i en kurv enn i en bærebag. Hvis du bruker kurv, bør den være helforet med myggnettstoff eller annet tynt stoff for å hindre at mygg og andre insekter kommer inn. Bruk impregnert myggnett over barnesengen. Ha alltid myggnett over barnesengen etter mørkets frembrudd selv om rommet har netting foran dører, vinduer og ventiler. Mygg er svært flinke til å finne hull og sprekker.

Oppdatert mars 2006 av Linda Horne Mæland - Centrum Vaksiner