Heteslag, hetekramper, heteutmattelse og solstikk

Her kommer en innføring om heteslag (eng. Heat Exhaution) og solstikk (eng. Heat Stroke). Mer informasjon om disse emnene får du under temaet Skader og plager av soling.

Symptomene på heteslag er hodepine, svimmelhet, kvalme, evt. med oppkast, forvirring og tørste. Pulsen kan bli meget rask, blodårene strutter og huden blir sterkt rød. Etterhvert kan man bli gråblek og besvime. Hvis det er kramper i tillegg kalles det hetekramper, og skyldes tap av natrium.

Heteslag kan oppstå om temperatur, væske- og saltbalansen kommer i uorden. Jo varmere og fuktigere omgivelsene er, jo større er risikoen for at kroppen ikke klarer å kvitte seg med nok varme og at du mister både væske og salter.

Det tar ca. én uke før du venner deg til varmen i Syden, som ofte kan være opp i mer enn 40 grader. Små barn, eldre og personer med dårlig hjerte har større sjanse for å få heteslag. Gravide bør også være forsiktige i varmen.

Alkohol virker vanndrivende og øker væsketapet, slik at faren for heteslag øker ved større alkoholinntak.

For å unngå heteslag bør du drikke rikelig, salte maten ekstra, og være forsiktig med fysiske anstrengelser i svært varmt vær. GEM-pulver sammen med rikelig drikke kan også brukes for å motvirke salttapet, spesielt hos småbarn. Drikk godt, men unngå alkohol. Ta en dusj eller svømmetur for å kjøle deg ned og sitt gjerne litt i skyggen. Bruk lette, luftige klær og en solhatt midt på dagen. Det er viktig å holde hode og overkroppen i skyggen fordi det er disse partiene på kroppen som avgir mest varme. Husk derfor å dukke bak-hodet i vannet når du bader.

Dersom noen har fått heteslag og besvimt; få personen inn i skyggen raskt, legg ham i stabilt sideleie med hodet lavt og avkjøl ham med kaldt vann. Vift ham også gjerne med et håndkle e.l., slik at vannet fordamper raskere. Løs på stramme klær og la våte klær være på, da blir avkjølingen mer effektiv. Det er svært viktig å tilkalle lege og ambulanse raskt.

Hva er heteutmattelse?

Heteutmattelse er vanligere enn solstikkog heteslag. Heteutmattelse skyldes tap av vann og salt, og har ikke feber som symptom.

Hva er solstikk?

Ved solstikk er det den direkte solbestrålingen mot hodet som setter temperaturreguleringen ut av funksjon, noe som fører til feber med temperatur over 39 grader. Det opptrer oftest hos eldre som sitter med hodet bart. Husk å dekke hodet med solhatt når du er ute i sola.

Oppdatert mars 2006 av Linda Horne Mæland - Centrum Vaksiner