Ut fra teoretiske betraktninger er det en risiko for at levende vaksiner kan gi fosterskade, mens det er lite sannsynlig at drepte vaksiner vil kunne skade.

Men det er ikke så mange vaksiner har vært benyttet til gravide i større utstrekning, derfor er kunnskapen om mulig risiko for fosterskade begrenset. Som hovedregel bør derfor gravide unngå vaksiner (og andre legemidler). Men ved reell smitterisiko vil sykdommen vanligvis innebære mye større risiko for mor og foster enn den teoretiske risiko ved vaksinasjon.

Levende virusvaksiner som gulfeber vaksine og mesling, kusma og røde hundervaksine skal vanligvis ikke gis til gravide. Men i årenes løp er det mange rapporter om at disse vaksinene er gitt tidlig i svangerskapet, og det har aldri vært rapportert at vaksinene har gitt fosterskade. Derfor er det ikke grunn til abort om en levende virusvaksine likevel skulle være gitt i begynnelsen av svangerskapet.

Difteri-, stivkrampe (tetanus)- og poliovaksine er gitt til millioner av gravide gjennom mange år. Det er ingen holdepunkter for at de skader fosteret. Ved økt risiko for smitte ved utenlandsreiser bør derfor gravide vaksineres.

Hepatitt B i svangerskapet er en meget alvorlig sykdom, både for mor og foster. Et vaksinasjonsprogram som er påbegynt før graviditet, kan fortsettes under svangerskapet, men det er ikke vanlig å starte vaksinasjon under svangerskapet.

Hepatitt A (smittsom gulsott) bør unngås i svangerskapet. Det finnes en hepatitt A-vaksine som også kan gis til gravide. Risikoen for fosterskade anses å være minimal. Dersom den gravide reiser til et område hvor hepatitt A er hyppig, bør hun vaksineres. Normalt immunglobulin (gammaglobulin) virker også beskyttende mot hepatitt A. Det er velprøvd hos gravide, og er ufarlig, men ikke alltid tilgjengelig i Norge.

Meningokokk A+C-vaksine anbefales sjelden til gravide. Ved stor smittefare under epidemier er risikoen ved vaksinasjon mindre enn risikoen for å få sykdom.

Vaksine mot tyfoidfeber, kolera, japansk encefalitt m.fl. bør som hovedregel unngås i svangerskapet. Ved stor smittefare vil allikevel vaksinasjon innebære mindre risiko enn de sykdommer det vaksineres mot. Konferer med legen din i hvert enkelt tilfelle.

BCG-vaksine mot tuberkulose er en levende bakterievaksine som vanligvis ikke gis til gravide.