Mange land har restriksjoner mot arbeidstillatelse og langtidsopphold for hivpositive. Dette er ikke et problem ved turistreiser.

Vanlige infeksjoner (mage-tarminfeksjoner, luftveisinfeksjoner) får ofte et mer alvorlig forløp hos hivpositive med nedsatt immunforsvar enn hos friske, selv om de ikke har fått diagnosen aids.

Infeksjonene gjør i tillegg at immunsvikten i seg selv blir forverret. hivpositive med nedsatt immunforsvar bør derfor ikke reise til steder med dårlig hygiene uten god grunn, for eksempel for å besøke sin familie i hjemlandet.

Sjekk hva reiseforsikringen dekker, den vil neppe gjelde om en langtkommen aidspasient får en alvorlig forverrelse av sin sykdom. Dette er i alle fall noe som må klarlegges med forsikringsselskapet og behandlende lege på forhånd.

Det er her på sin plass å minne om ansvaret for ikke å smitte andre. En eventuell seksualpartner må ha beskjed om at man er HIV-smittet og det må ikke under noen omstendighet praktiseres ubeskyttet sex.

Kondomer av god kvalitet (helst medbragte) som brukes riktig gir en høy grad av beskyttelse, men det kan aldri bli 100 prosent sikkert.

Immunsvekkede skal ikke ha levende vaksiner (BCG, gulfeber, meslinger, røde hunder, levende tyfoidvaksine). Det går an å få utstedt fritagelsesattest fra lege dersom man skal til et område hvor det er påbudt med vaksine mot gul feber. Man trenger ikke å skrive at man har hiv, kun "for medical reasons".

Hivpositive skal for øvrig ha de vanlige reisevaksinene og bør i tillegg få influensa- og pneumokokkvaksine. I det det er en risiko for at vaksinene virker dårligere enn på folk med normalt immunforsvar anbefales det å ta gammaglobulin fremfor hepatittvaksine.

Ta med nok av dine faste medisiner og bekreftelse fra lege om hvilke medisiner du bruker.

Oppdatert mars 2006 av Linda Horne Mæland - Centrum Vaksiner