Hjertesykdommer

Reisende med hjertesykdom

Hjertesykdom er hyppigste årsak til medisinsk hjelp under reise. Det er allikevel bare ett hjertedødsfall per 3,2 millioner flyreiser. I et fly i cruisehøyde er lufttrykket i kabinen tilsvarende 2 500 meter over havet. Hjertepasienter som blir tungpustne ved små anstrengelser eller som har fått påvist ischemi (det vil si dårlig blodforsyning til hjertet) på EKG i hvile eller ved små anstrengelser bør ikke fly.

Personer med hjertesykdom bør planlegge reiser med lite anstrengelser. Reiser til høyder over 2500meter over havet bør om mulig unngås.

Mange hjertepasienter bruker vanndrivende medisiner. De vil lett kunne få en alvorlig uttørring om de far en kraftig diare, så mat-, vann- og håndhygiene blir ekstra viktig.

Hjertets arbeid øker betydelig når kroppen er overopphetet. Folk som har en angina pectoris eller en hjertesvikt som gir lite symptomer under normale omstendigheter kan få forverret sine plager under tropiske forhold.Oppdatert mars 2006 av Linda Horne Mæland - Centrum Vaksiner