Hva jeg bør ordne før reisen til ikke-vestlige land.

Her vil kort nevnes punkter mht. helse du bør tenke på før reisen:

De fleste kan reise til Syden og tropene og ha opplevelser de senere ikke ville ha vært foruten. Noen personer bør kanskje holde seg hjemme eller ta spesielle forholdsregler.

Mer informasjon om Gravide, kronisk syke og andre utsatte reisende.

Vaksinasjoner

Det er legens ansvar og oppgave å gi råd om hvilke vaksiner du trenger til de forskjellige reisemål. Ofte har legen delegert til sykepleier/helsesøster på vaksinekonto/helsestasjonen å gi råd om reisevaksiner.

Sjekk reiserådene for ditt reisemål og temaet VAKSINER. I vaksinedelen kan du finne ut hvilke vaksiner og annen spesifikk beskyttelse du trenger. Vaksiner må tas i god tid før reisen, helst 4-6 uker før. Spedbarn som skal reise bør vaksineres 6-8 uker før utreise.

Beskyttelse mot hepatitt A (smittsom gulsott) bør tas av reisende til de områder utenfor Vest-Europa, Nord-Amerika, Japan, Australia og New Zealand. Husk å ta med et vaksinasjonssertifikat for gul feber ved reiser til tropisk Afrika og Sør-Amerika.

Vaksiner fås hos Kommunehelsetjenesten (vanligvis Helsestasjonen eller egne vaksinekontorer/poliklinikker) og i større byer også ved private vaksinasjonskontorer.

For arbeids/oppholdstillatelse til enkelte land kan det kreves HIV-test, røntgenbilde eller annet, avhengig av hvor lenge du skal være i landet. Henvend deg til ambassaden for å høre nærmere om dette før du reiser fra Norge, slik at du slipper å bli avvist eller må vente før innreise til landet. Ambassaden kan også gi deg mer informasjon om forholdene i landet. Husk også å ordne visum der dette er nødvendig.

Legemidler og andre forebyggende helseprodukter

Når du skal ut å reise kan man i enkelte tilfeller ha med et reiseapotek. Hvis du tar faste legemidler bør du ta med nok til hele reisen. Husk da å få med en bekreftelse på dette fra din lege. Du kan lese mer om dette under temaet reiseapotek

Syke- og Reiseforsikring

Dette bør du tegne, fordi Folketrygden bare dekker deler av utgiftene ved eventuell sykdom. Du kan du lese mer om dette under temaet reiseforsikring og dekning av sykdomsutgifter fra folketrygden

Klima

I tropene kan kveldene og nettene kan være kalde, selvom dagene er varme. Ha med varme klær også. Husk hodeplagg for de varmeste timene på dagen og dekkende klær om du skal til malariaområder. Ta med støvler hvis du skal til sumper eller ferskvannsområder sør for Middelhavet.

Det kan være lurt å henvende seg til tannlege om det er lenge siden sist og du skal reise lenge.

Oppdatert mars 2006 av Linda Horne Mæland - Centrum Vaksiner