Lungesykdommer

Reisende med lungesykdommer.
I et fly i cruisehøyde er lufttrykket i kabinen tilsvarende 2 500 meter over havet.
Astmapasienter kan derfor få forverret sine plager under en flyreise. Det går an å ordne med ekstra oksygen under reisen. Gi beskjed til flyselskapet i god tid før avreise.

Influensa er et helårsproblem i tropene, så man må derfor sørge for å få influensavaksine og pneumokokkvaksine, i tillegg til de vanlige reisevaksinene.

Reiser til større byer bør om mulig unngås pga luftforurensing som kan forverre lungesykdommen under oppholdet.

Personer med lungesykdom skal være forsiktig med opphold over 2500meter over havet pga mindre oksygen i luften.

Oppdatert mars 2006 av Linda Horne Mæland - Centrum Vaksiner