Forberedelser (vaksinasjoner, spesielle problemer)

Jo lenger oppholdet i utlandet skal vare, jo viktigere er det at du på forhånd orienterer deg om helsesystemet, (lege, tannlege, sykehus, apotek) i landet du skal reise til; hvilke sykdommer er vanlige, hvordan er tilgjengelighet og kvalitet for matvarer og drikkevann på stedet.

Familier som skal ha langtidsopphold i ikke-vestlige land, må f. eks. tenke på å ta med utstyr som barna vil ha bruk for om ett år. For alle typer reiser er det viktig å ta med hjemmefra de vanligste medisiner barnet ditt kan trenge, så som plaster og sårsalve, termometer, febernedsettende og smertestillende midler, nesedråper. Se også reiseapotek for mer informasjon. Hvis dere skal til malariaområde, bør malariaforebyggende medikamenter tas med hjemmefra, resept fra lege er nødvendig.

Vaksinasjoner

Før en reise kan det være nødvendig å fremskynde det vanlige vaksinasjonsprogrammet. Barn bør få minst 2 doser difteri, stivkrampe, kikhose, polio og hib før utenlandsreise.

Poliovaksinasjon bør alltid starte før utreise for spedbarn som skal reise til område hvor poliomyelitt forekommer. Poliovaksine kan gis helt fra fødselen, men doser gitt før 8-ukersalder telles ikke med i det norske barnevaksinasjonsprogrammet.

Vaksine mot difteri, kikhosteog stivkrampe kan gis så tidlig som ved 6-ukersalder, men doser gitt før 8-ukersalder telles ikke med i det norske barnevaksinasjonsprogrammet.

Hib-vaksine (vaksine mot haemophilus influenzae-infeksjon) kan gis så tidlig som fra 4-ukersalder, men doser gitt før 8-ukersalder telles ikke med i det norske barnevaksinasjonsprogrammet.

Vaksine mot meslinger i form av MMR-vaksine er aktuelt fra 9-månedersalder for barn som skal oppholde seg i noe tid eller i nær kontakt med lokalbefolkningen i land utenfor Vesten, eller i Mellom- eller Sør-Europa, hvor vaksinasjonsdekningen er dårligere enn hos oss. Når MMR-vaksine er gitt så tidlig, blir ikke beskyttelsen like god som når den tas i rett tid. Derfor bør en ny dose gis ved 15-månedersalder eller senere.

BCG-vaksine kan gis helt fra fødselen, og er aktuelt hvis barnet skal oppholde seg i lengre tid eller i nær kontakt med lokalbefolkningen utenfor Vesten.

Hepatitt A (smittsom gulsott) har vanligvis et mildt forløp hos barn under skolealder. Barn som smittes har oftes ingen synlige tegn på sykdommen, men er smittebærer. Etter hjemkomsten kan de smitte andre i barnehage, skole og familie. Derfor bør alle barn over 1 år som reiser utenfor Vesten være beskyttet med hepatitt A-vaksine.

Hepatitt B anbefales til barn, da barn lett får sår/skader i forbindelse med lek og aktiviteter og kan komme til å trenge medisinsk hjelp.

Andre vaksiner vurderes ut fra reisemål og oppholdets varighet.

Barn med spesielle problemer

Hvis du har et barn med diabetes, systisk fibrose, coeliaki eller annen kronisk sykdom, trengs spesiell rådgivning før utenlandsreiser. Snakk med barnets lege og evt. pasientforeningen.

Oppdatert mars 2006 av Linda Horne Mæland - Centrum Vaksiner