Dersom du er syk når du kommer hjem, bør du kontakte lege. Har du diaré, må du være strengt renslig, slik at du ikke smitter andre. Blir du syk en av de første dagene etter hjemkomsten, må du fortelle legen om hvor du har vært. Det samme gjelder om du plutselig får feber de første månedene etter turen. Malaria kan være livstruende om den ikke blir behandlet.

Hvis du arbeider med næringsmidler må du være særlig påpasselig. Derfor bør du ta kontakt med legen din før du begynner å arbeide igjen om du skulle ha blitt syk.

Har du vært i tropene, må du huske å ta malariatablettene etter hjemkomsten, som beskrevet på resepten. Hvis du har vært alvorlig syk under oppholdet i tropene, bør du også gå til legekontroll når du kommer hjem.

Oppdatert mars 2006 v/Linda Horne Mæland - Centrum Vaksiner