Jordkloden er inndelt i 24 tidssoner. Hvis du krysser disse, forlenger eller forkorter du døgnet. Reiser du østover blir det kortere. Går reisen vestover blir døgnet lengre. Organismen må da endre sin "biologiske klokke".

Hva er jetlag?

Jetlag er en samlebetegnelse på mange forskjellige symptomer som kan oppstå ved større skifte av tidssone. Problemene merkes best ved flyreiser fordi tidsskiftet foregår så raskt. Problemene er størst ved reiser østover. En rekke av kroppens organfunksjoner, så som tarmfunksjon, lungefunksjon, nyrefunksjon, blodtrykk, legemstemperatur og hormonsvingninger må tilpasse seg nye forhold og ny døgnrytme. Søvnrytmen må også endres. Det tar tid for disse biologiske funksjoner å tilpasse seg den nye døgnrytmen.

Hvilke symptomer kan jetlag gi?

Symptomene ved jetlag er først og fremst søvnforstyrrelser, generell tretthet og at du føler deg uopplagt og susete. Både fysiske og psykiske ytelser blir dårligere, og mange plages av nedsatt oppmerksomhet. Det er også sett tilfeller av nedstemthet blant forretningsfolk som har reist ofte og langt. Tarm- og fordøyelsesforstyrrelser er også vanlig. Du kan våkne om natten og være skrubbsulten. Det er store individuelle variasjoner på hvor mye man plages av jetlag. A-mennesker er mer utsatt enn B-mennesker. Eldre er mer utsatt enn yngre. Har du nervøse plager øker ofte problemene.

Hvor lang tid tar det før jetlag-symptomene går over?

Tilpasningen til den nye døgnrytmen tar forskjellig tid for de forskjellige kroppsrytmene. Søvnrytmen omstilles relativt raskt. Temperatur og tarmrytmer tar lengst tid. Omstillingen starter etter første natts søvn på det nye stedet. I gjennomsnitt tar det ca. 4 og en halv dag å omstille seg ved reise 8 tidssoner vestover til f.eks USAs vestkyst. Reiser man østover til Japan, som også er ca. 8 tidssoner, tar det ca. 7 dager for omstilling av kroppsrytmen.

Hvordan kan jeg få minst mulig jetlag- problemer?

For å redusere ubehaget er regelmessig levesett før og etter flyreisen viktig, slik at du er i skikkelig balanse. Det anbefales å straks gå over til lokal tid og følge den lokale rytmen med å sove og spise. Hold deg våken til sengetid lokal tid, og sørg for å få nok søvn. Bruk om nødvendig reisesyketabletter, ”sov-i-ro” eller sovemiddel de første nettene. Etter første natts søvn bør du fortest mulig komme deg ut i dagslys. Jo mer dagslys vi får inn på øynene, jo raskere vil vi omstille oss. Kommer du til bestemmelsesstedet på dagtid er det verste du kan gjøre å legge deg inn i et mørkt rom for å sove ut, og derved risikere å bli helt døgnvill. Hvis du er plaget av jetlag, så vær forsiktig med for mye alkohol, spesielt under flyreiser, da alkohol kan forstyrre tilpassningen. Ikke spis et stort måltid før du legger deg, spis lett mat.

Melatonin markedsføres i utlandet som middel mot jetlag, men vi har foreløpig ingen sikre holdepunkter for at det har effekt. Melatonin er ikke godkjent for salg i Norge.

 

 Oppdatert mars 2006 av Linda Horne Mæland - Centrum Vaksiner