Barnesykdommer

Hørselen utvikler seg tidlig i mors liv. Allerede fra den sjette fostermåneden er hørselen ferdig utviklet, og ved to dagers alder kan barnet gjenkjenne språk. Nyfødte babyer oppfatter hvor lyd kommer fra, og snur seg mot lydkilden. De kan også skille mellom forskjellige typer lyder, som bankelyder og ringelyder, og p-lyd og b-lyd i språket. Foreldre som leser for barna sine og snakker mye med dem, stimulerer barnets språkutvikling.

Å ta temperaturen under armen er ikke en sikker måte å måle feberen på.

Hodepine er som regel en ufarlig plage hos barn. Men i enkelte tilfeller trengs det behandling. Når er det harmløst og når bør man besøke lege?

Surklete pust er vanlig hos nyfødte. Hvordan skille dette fra mer alvorlige problemer?

Jo bedre livsvilkår vi får, jo tidligere kommer ungdommen i puberteten, viser undersøkelser. For 200 år siden fikk jentene i gjennomsnitt sin første menstruasjon rundt 17 år gamle, mens i dag er det vanlig at jenter får menstruasjon helt ned i 11 års alder. Stadig tidligere pubertet er altså en tendens, men hva ansees som for tidlig pubertet?

Feberkramper er en ufarlig tilstand som hyppigst rammer småbarn.

Kan begynnende tenner gi høy feber hos spedbarn?

TS er en medfødt tilstand som kun rammer jenter.

Kan barnet gå i barnehagen hvis det har mollusker, skabb, småmark, soppinfeksjon, vorter eller hodelus?

Barnet mitt har fått feber og et utslett med røde flekker. Hva kan det være?

Det er flere typer av sykdommer som kan gi utslett, både de vanlige barnesykdommene, og andre infeksjonssykdommer. Med flekker regner jeg med at du mener et utslett hvor hvert enkelt utslett eller flekk har en størrelse fra omtrent en negl til en håndflate. Noen ganger flyter slike flekker sammen til større røde områder.

To av tre pasienter med Aagenæs syndrom kommer fra Norge.

Smokkbruk blir fra tid til annen gjenstand for heftig diskusjon blant foreldre. Skal man la babyen bruke smokk, eller bør smokker aldri slippe innenfor døra?

x

Fyll inn ditt navn, din epostadresse og få fordeler

* Skriv inn ønsket brukernavn
* Skriv inn gyldig e-post!
* Skriv inn passord! (Minst 6 tegn)
Her velger du brukernavn og passord. Hvis du eventuelt glemmer dem, kan vi sende dem til deg pr. epost.
Godta informasjonskapsler for å registrere deg