Har barnet ditt ofte vondt i magen? Her er noen nyttige råd om hva du bør tenke på.

Først bør du undersøke om barnet har feber eller ikke. Dersom vondt i magen skyldes en infeksjonssykdom, kan man regne med at barnet oftest har feber. Slike infeksjonssykdommer kan enten være det som kalles omgangssyke, farangitt eller gastroenteritt, og de skyldes som regel virusinfeksjoner. De kjennetegnes av kvalme, oppkast og diarre eller løs mage og følges gjerne av ubehag eller smerter i magen. Slike infeksjoner begrenser seg selv og trenger vanligvis ingen behandling. Det hender imidlertid at barn har så mye oppkast og diarre at de får underskudd på vann og salt i kroppen. Da kan det være nødvendig å gi væske intravenøst på sykehus. Når barn har oppkast og diarre er det viktig å passe på å gi drikke ofte og i små porsjoner. Andre ganger kan slike infeksjoner skyldes bakterier som en kan få i seg gjennom drikkevann eller næringsmidler. Da kan barnet ha feber, men kan også være syk uten særlig feber, men bare ha smerter og løs avføring. Slike infeksjoner skal alltid tas alvorlig og trenger legeundersøkelser og eventuelt behandling.

Jeg har lurt på om det kan være blindtarmsbetennelse?

Blindtarmsbetennelsen vil vanligvis kjennetegnes av feber og smerter i magen som ofte starter høyt oppe i magen og etter noen timer setter seg nedover i høyre side av magen. Samtidig kan barnet ofte ha kvalme og orker vanligvis ikke mat.

Når det er mistanke om blindtarmsbetennelse skal lege kontaktes. Legen avgjør om barnet skal legges inn på sykehus. Det kan da være nødvendig å operere bort blindtarmen.

Det vi nå har snakket om er akutte tilstander som vanligvis utvikler seg i løpet av noen timer til et døgn.

Det høres ikke ut som om mitt barn har dette, men han klager ofte over vondt i magen, og har gjort det i lang tid.

Vekt eller alder og vekt for å se hvordan barnets utvikling er i forhold til sin tidligere utvikling og i forhold til det som er normalt. Hvis du tror at barnet ditt ikke utvikler seg normalt med hensyn til lengde og vekt bør du gå til lege for å få en nærmere undersøkelse av det.

Barnet mitt har ikke tapt seg og er oftest i bra humør. Barnet virker ellers frisk.

Det er nok mange grunner til at barn kan klage over vondt i magen. Ofte skyldes slike klager at barnet ikke mestrer sider ved hverdagen. Det vil kunne føre til psykologiske spenningsmekanismer som igjen kommer til uttrykk som klaging over vondt i magen. Slike situasjoner kan ha med uløste konflikter i barnehage, skole, kameratflokk eller hjem å gjøre, eller det kan være at barnet rett og slett har for mange krav og forventninger som skal innfris. Dersom ditt barn klager over vondt i magen skal du ta det på alvor og forsøke å finne grunnen til det. Da blir det ofte nødvendig med profesjonell hjelp, og det kan være lurt å søke egen lege, helsestasjonen eller skolehelsetjenesten for å få hjelp.

Se også Fordøyelsessystemet: Magesmerter