Barnet mitt har klaget over vondt i munnen i dag. Hva kan det være?

En vanlig årsak til vondt i munnen er infeksjon i munnslimhinnen. Herpesvirus er et svært vanlig virus, og de fleste mennesker får denne infeksjonen tidlig i livet. Det vil si at de fleste tilfellene ses i småbarnsalderen. Barna får da høy feber og lymfeknuter på halsen og under kjeven og smerter i munnen. Etterhvert blir munnslimhinnen rød og irritert, og det danner seg gråhvite blemmer overalt i munnen. Etter 1-2 dager ser barna oftest svært stygge ut inne i munnen med sår og blemmer om hverandre. Allmenntilstanden er påvirket slik at de er slappe og medtatte og gråter p.g.a. vondt i munnen. Vi har ingen effektive midler mot denne infeksjonen, men tilstanden begrenser seg selv og vil gå over igjen etter noen dager. Etter en uke er vanligvis barna friske igjen. Det er et vanlig problem at barna ikke vil spise eller drikke fordi det gjør vondt i munnen. Det kan ofte være nyttig å forsøke å gi barna iskrem som er smeltet myk eller havrevelling som ikke er for varm.

Kan større barn få dette?

Ja det kan de, dersom det er første gangen de får infeksjon med Herpesvirus. Som regel har man imidlertid fått dette viruset i seg tidligere i livet, og da er de såkalte sekundærutbrudd kjennetegnet av sårdannelser på leppene, det som ofte kalles munnsår. Disse kommer oftest i overgangen mellom lepperødt og vanlig hud og kan være små og lite plagsomme eller store og gi mye hevelse og smerter.

Er det andre tilstander som gir smerter i munnen?

Vanlig tannutbrudd kan gi smerter, selv om tennene oftest kommer uten større plager. Barn kan også ha tannpine p.g.a. hull i tennene, også i melketennene. Hvis du har mistanke om det bør du søke råd hos tannlege. Halsinfeksjoner, som kan skyldes mange forskjellige typer virus og bakterier, kan gi mer eller mindre smerter. Som regel sitter disse smertene i svelget, men mindre barn klarer ofte ikke å lokalisere smertene så presist som større barn. Dersom en ikke finner noen åpenbar og rimelig forklaring på smerter i munnen, skal en også tenke på muligheten av fremmedlegeme som sitter fast i svelget, f.eks. fiskeben. En bør også forsikre seg om at barnet ikke har fått tak i syre eller lut som kan etse i munnen. I praksis vil det f.eks. kunne være vaske- og rensemidler eller midler til å åpne tette vasker og avløp med.