Barnet mitt har fått feber og et utslett med røde flekker. Hva kan det være?

Det er flere typer av sykdommer som kan gi utslett, både de vanlige barnesykdommene, og andre infeksjonssykdommer. Med flekker regner jeg med at du mener et utslett hvor hvert enkelt utslett eller flekk har en størrelse fra omtrent en negl til en håndflate. Noen ganger flyter slike flekker sammen til større røde områder.

Er det noen av barnesykdommene som gir slike røde utslett?

Ja det er det. Først og fremst ser en slike røde flekker som flyter mer eller mindre sammen ved meslinger og røde hunder. Begge disse sykdommene blir barn vaksinert mot i dag, slik at det er sjelden å se både meslinger og røde hunder. Dette gjelder både for de som er vaksinert og de barn som eventuelt ikke er vaksinert, fordi det er liten risiko for å bli smittet. Skarlagensfeber og exanthema subitum eller 3-dagersfeberen kjennetegnes mer av små prikker enn av flekker. Det er imidlertid mange andre virusinfeksjoner og også noen bakteriesykdommer som kan gi slike utslett. Ofte er ikke utslettene så karakteristiske ved slike sykdommer som ved barnesykdommene. Det er derfor ikke alltid så lett å si sikkert hvilken sykdom det er bare på grunnlag av utslettet.

Bør jeg søke lege for å få barnet undersøkt?

Jeg synes det er to forhold som først og fremst avgjør om du skal søke lege eller ikke. Det viktigste er hvor sykt du oppfatter barnet ditt. Hvis situasjonen kjennes utrygg ut eller du synes barnet har dårlig allmenntilstand synes jeg du absolutt skal få legetilsyn. Det andre forholdet er at du kan få en diagnose på hva som feiler barnet ditt, og det er alltid greit å vite selv om sykdommen ikke er farlig.

Jeg har hørt at noen utslett kan tyde på hjernehinnebetennelse?

Det er delvis riktig. Når barn blir smittet med meningokokker som er den bakterien som gir smittsom hjernehinnebetennelse, kan de også få såkalt sepsis eller blodforgiftning som er en enda alvorligere sykdom enn hjernehinnebetennelsen. Noen ganger kan barnet få både hjernehinnebetennelse og blodforgiftning med denne bakterien. Et av de sikreste kjennetegnene på en slik blodforgiftning er blødninger i huden. Disse blødningene sitter i huden som små prikker eller større flekker som er mørkerøde eller nesten svarte. Kjennetegnet på en slik blødning er at prikkene eller flekkene ikke forsvinner når du trykker et glass mot utslettet og ser på det gjennom glasset. Andre utslett med flekker og prikker som ikke skyldes blødninger kan man klemme bort på denne måten. Dersom du finner slike små blødninger skal du alltid kontakte lege så snart som mulig.