Barnet mitt har fått utslett som ser ut som blemmer. Er det vannkopper?

Det kan nok hende. Det er imidlertid også noen andre sykdommer som kan gi blemmer. Som du vet er vannkopper en av barnesykdommene, og barna blir ikke vaksinert mot denne sykdommen. Det er derfor svært sannsynlig at barn får vannkopper en eller annen gang i barndommen. Det vil oftest være kjent at det har gått vannkopper i barnehagen, skolen eller blant andre kjente, og vi regner med at fra et barn er smittet og til utslettet bryter ut går det mellom 2 og 3 uker. Vanligvis kommer de første blemmene på kroppen og brer seg så i løpet av de første par dagene til hele kroppen. Det kan også komme blemmer i munnen. Det går hull på blemmene etter 1-2 dager, og etterpå dannes en liten skorpe der blemmen satt. Hvis en ikke får noen tilleggsinfeksjon i sårene etter blemmene, bruker det ikke å bli arr etter vannkoppene. De minste barna blir vanligvis minst syke og får færrest blemmer, mens store barn kan bli ganske dårlige av vannkopper.

Kan man få vannkopper flere ganger?

Vi regner vanligvis med at man er immun mot nye vannkopper resten av livet når man har hatt det som barn. Det er imidlertid slik at man kan få en annen sykdom med blemmer som skyldes vannkoppevirus når man tidligere har hatt vannkopper. Det er den såkalte helvetesild eller herpes zoster som er det medisinske navnet. Denne tilstanden er vanligere hos voksne enn hos barn. Når vannkopper går hos barna i en familie, hender det at større barn eller voksne i nærheten kan få helvetesild. Det er en infeksjon i nervebanene til et hudområde og kjennetegnes ved at pasienten får blemmer på dette hudområdet. Etter hvert sprekker blemmene og væsker. Deretter dannes skorper. Navnet helvetesild skyldes nok at tilstanden er kjent for sterke og brennende smerter der hvor utslettet kommer. Det er sjelden at barn plages av slike smerter, mens det forekommer oftere jo eldre man er. Dersom en voksen har helvetesild, kan barn smittes slik at de får vannkopper.

Du sa at der også er andre sykdommer som kan gi blemmer?

Ja, det er det. Det som minner mest om vannkopper er en virussykdom som heter hånd-munn og fot sykdom. Denne tilstanden kjennetegnes av lite påvirket allmenntilstand, feber og små blemmer som kommer inne i håndflatene og under fotsålene samt inne i munnen enten på gommene, tungen eller innsiden av kinnene. Det kan være bare noen få blemmer eller flere. Det bruker vanligvis ikke å være blemmer på kroppen. Disse blemmene blir borte uten skorper og sykdommen varer fra noen dager til en uke. Den bruker å ha et mildt forløp som ikke påvirker allmenntilstanden i stor grad. Sykdommen er smittsom og forekommer derfor av og til hos flere barn i barnehagen, skolen eller kameratflokken.

Når noen har munnsår, har jeg sett at det også kan være blemmer.

Ja det er riktig. Det er de sårene som noen kaller forkjølelsessår og som bruker å sitte på overgangen mellom lepperødt og vanlig hud. Da blir det gjerne smerter, kløe, hevelse og blemmer som etterhvert danner skorper før det går tilbake. Denne tilstanden skyldes Herpes virus som er et av de mest utbredte virus vi kjenner. Så og si alle mennesker blir smittet av dette viruset som barn. Første gang man blir syk av herpes virus kan det arte seg som en febersykdom med høy feber og i løpet av kort tid begynner det så å komme blemmer i munnen. Etterhvert blir både gommene, tungen og innsiden av kinnene full av slike blemmer. Barna blir oftest ganske kraftig påvirket av denne sykdommen med nedsatt allmenntilstand og mye smerter og sårhet i munnen som gjør det vanskelig å spise og drikke. Sykdommen varer fra 4-5 dager til en uke og går over av seg selv igjen. Vi har ikke antibiotika som virker på denne infeksjonen. Etter denne første infeksjonen vil herpes viruset trekke seg tilbake til en hvileplass i de nervecellene som sender utløpere til munnen. Når kroppen og immunsystemet eller huden senere blir påvirket av forkjølelse, menstruasjon, psykiske påkjenninger andre sykdommer eller sterkt sollys f.eks. på fjellet i påsken, aktiveres viruset igjen og lager munnsårene.

Det høres nifst ut med et virus som er i kroppen hele tiden.

Det kan kanskje høres skummelt ut, men vi kjenner ikke til at det er spesielt farlig. Du får trøste deg med at slik er det for de aller fleste av oss. Herpes viruset kan være til forskjellig besvær. Noen slipper helt å få munnsår selv om de har viruset i kroppen, mens andre i perioder av livet kan være sterkt plaget av hyppige utbrudd.

Er det ikke blemmer ved brennkopper også?

Jo det er riktig. De såkalte brennkopper, eller impetigo som er det medisinske navnet er blemmer som skyldes en infeksjon med bakterier i huden. Blemmene sitter gjerne i små klaser, og det kan være en enkelt flekk med slike blemmer, eller flere flekker. Blemmene blir oftest raskt til skorper som er gule og der hvor skorpene faller av eller pilles av blir det en rød sårflate som væsker. Oftest sitter brennkoppene i området rundt nesen og munnen eller ned på haken eller ut på kinnet. De kan også sitte andre steder på kroppen. Som regel har barnet også hatt grønt eller gult snørr en stund før brennkoppene kommer.

Hvilken betydning har det at det er en bakteriesykdom?

Alle de andre sykdommene med blemmer vi har snakket om er virusinfeksjoner. Felles for de aller fleste virussykdommer er at vi ikke har antibiotika som virker. Brennkopper skyldes derimot infeksjon med bakteriene streptokokker eller stafylokokker. Brennkoppene sprer seg lett til andre områder på huden eller til andre barn. Smitten skjer gjerne med fingrene. Mot slike bakterier vil vanlig penicillin som regel virke utmerket. Fordi slike bakterier også kan gi andre sykdommer og komplikasjoner tilrår vi vanligvis å behandle brennkopper med antibiotika.