Barnet klør og har utslett. Hva kan det komme det av?

Dersom barnets kløe er kommet plutselig kan det være elveblest. Det medisinske navnet for det er urticaria.

Barnet har da et utslett som ser ut som små hevelser i huden. Det kan være noen få utslett eller mange flere steder på kroppen.

Hevelsen er tydelig og ofte litt uregelmessig i formen og kan være fra noen millimeter til flere centimeter i diameter. Selve hevelsen er hvitaktig i farge og ofte er den omgitt av en rød sone. Dette utslettet klør kraftig.

Elveblest skyldes frigjøring av kraftige stoffer i huden som gir lokal hevelse og kan forekomme som en allergisk reaksjon, for eksempel på noe en har spist. Denne reaksjonen kan imidlertid også komme av andre årsaker, og en kan ofte se den i forbindelse med infeksjonssykdommer.

Jeg har ikke sett noen slike utslett. det er nærmest bare kloremerker på huden.

Barn kan ofte få kroppskløe av at huden er tørr.

Barn med allergiske tendenser får slik kløe lettere enn andre. Når luften er tørr og kald slik som om vinteren, eller dersom inneluften er svært tørr, kan barn plages av kløe. Det vil da hjelpe med fuktighetskremer som en får uten resept på apoteket.

Jeg har hørt at en kan få kløe av skabb?

Det er riktig. Skabb skyldes en liten parasitt som trives best der hvor huden er litt tykk. Det gir kløe og små utslett som er skabbganger i huden. Dette finnes særlig på hendene og fingrene, håndledd, albuer, ankler og føtter.

Hvis en har mistanke om skabb bør en søke lege for å få diagnosen stillet. Da vil en også få effektive midler som smøres på huden og som fjerner skabben.

En vanligere årsak til kløe og utslett er eksem, og hos barn er det vanligste det såkalte barneeksemet eller atopisk eksem. Det skyldes allergi og gir nuppete, litt rød og gjerne fortykket hud i flekker eller sammenhengende partier.

Slikt atopisk eksem får en oftest i ansiktet eller på de stedene klærne gnisser mest, det vil si rundt håndledd og ankelledd samt i albubøyer og knehaser.

En annen type eksem kan skyldes såkalt kontaktallergi. Det oppstår da eksemflekker der hvor huden er i kontakt med spesielle stoffer, f.eks. nikkel. Da får barnet eksemflekker der hvor huden er i kontakt med klokker, spenner, metallknapper, glidelås og noen smykker.

Er det andre sykdommer som kan gi kløe?

Infeksjoner i huden kan gi kløe. En slik infeksjon som er svært vanlig er fotsopp. Den trives best der hvor det er varmt og litt fuktig, og forekommer derfor mellom tærne. Det oppstår kløe og huden virker oppbløtt og sprekker og kan skrapes av. Under er det gjeme tørt og sårt. Det finnes gode reseptfrie midler som kan brukes mot fotsopp, og det kan du få orientering om på apoteket.

Ellers er det slik at flere typer av sykdommer i kroppens organer kan føre til kløe i huden.

Hvis barn får kløe som varer ved uten at det er noen rimelig forklaring på det bør du derfor søke lege for å få klarlagt om barnet har noen hudsykdom eller annen sykdom. Du bør da prøve å få tatt med en urinprøve fra barnet.