Barnet mitt har løs mage. Kan jeg gjøre noe med det?

I de fleste tilfellene er løs mage eller diare en tilstand som varer en stund og så går over igjen av seg selv. Før du forsøker å gjøre noe med det, må vi finne ut av hva det kan skyldes. Når barn smittes av visse virus som gir magesjau, farang eller gastroenteritt som er det medisinske navnet, starter det gjerne med høy feber, kvalme, oppkast og etterhvert også diare. Ofte fortsetter barnet å ha diare noen dager eller opp til en uke etter at feberen er borte. Mot disse sykdommene har vi ingen medisiner som er virksomme. De er heller ikke farlige, dersom barnet ikke kommer i kraftig underskudd på vann og salter i kroppen mens sykdommen står på. Infeksjonen fører imidlertid til at melkesukker ikke fordøyes normalt. Slik vil det være noen dager etter at feberen er borte. Melk inneholder en del melkesukker. Det vil virke nesten som et avføringsmiddel når det ikke fordøyes normalt. Der er derfor du helst ikke skal gi melk til barnet de første dagene etter en slik infeksjon.

Mitt barn hadde nok litt feber, men jeg tror det er mer enn en uke siden nå. Han klager over vondt i magen og virker uopplagt.

Virusinfeksjonene som jeg nevnte går over igjen av seg selv og er ufarlige når det akutte og ofte voldsomme stadiet med oppkast er over. Det finnes også tarmsykdommer som skyldes infeksjon med bakterier og parasitter. Slike sykdommer kan en få av forurenset drikkevann eller mat. I de fleste tilfellene har en ikke hatt noen mistanke til at det var noe galt med maten eller drikkevannet selv om en blir syk. Ofte vil det være flere i samme familie som er syke med lignende symptomer. Dersom barn har slike symptomer som du beskriver og det varer mer enn i 2 uker er det riktig å søke lege for nærmere undersøkelse. Dersom barnet virker sykt vil jeg råde deg til å søke lege tidligere. Dersom plagene er små og barnet ser ut til å være i stadig bedring, kan du gjerne vente for å se om barnet blir friskt av seg selv. Bakterier og parasitter kan eventuelt påvises ved å sende inn avføringsprøver til et laboratorium som gjør slike undersøkelser. Det kan også være aktuelt å ta blodprøver for å se etter tegn til infeksjon.

Er det andre sykdommer enn infeksjoner som kan gi løs mage?

Ja det er det. Det finnes tarmsykdommer hos barn som fører til at fordøyelsen av visse matslag blir unormal. Det kan f.eks. dreie seg om overømfintlighet eller allergi mot bestemte ting i kosten. Det er da snakk om langvarige eller kroniske problemer. Barn som har slike sykdommer vil ofte ha andre plager enn bare løs mage. Det viktigste symptomet er gjerne at barnet ikke legger på seg og vokser slik en venter. Det vil en best se ved å sette inn tallene for lengde og vekt fra fødselen og fremover i et eget skjema hvor normalvekter og normallengder er tegnet inn. Helsestasjonen har slike skjemaer sammen med tallene for lengdene og vektene for ditt barn fra tidligere undersøkelser. I tillegg til unormal vektøkning og vekst, kan barn med slike tarmproblemer ha trivselsproblemer som merkes ved at de stadig er sinte og har dårlig humør. Andre ganger har barna tendens til eksem eller andre former for utslett. Slike barn kan også ha store og struttende mager, mens armer og ben er tynne og de virker ofte slunkne og magre over rumpen.

Er det alltid alvorlig dersom et barn har løs avføring i lang tid?

Nei det er det absolutt ikke. Det er stor normalvariasjon i avføringsmønsteret til barn. Noen barn kan ha både hyppige og løse avføringer uten at det er noe galt i det hele tatt. Barna viser da normal trivsel, vekst og utvikling. I slike tilfeller behøver en ikke gjøre noe for å forsøke å rette på den løse avføringen. Av og til kan det hjelpe å justere kosten i retning av mindre fiberrik kost dersom familien har et kosthold med mye fiber. Andre ganger kan det lønne seg å se nærmere på inntaket av saft og slikkerier.